Tre frågor till en blivande APPLIKATIONSUTVECKLARE

1. Varför valde du Newtons utbildning Applikationsutvecklare mobila enheter?
Newton har en positiv stämning och är en mindre skola som gör att det blir personligare. Det finns en närhet till både lärare och andra elever på skolan. Jag har ifrån skolan byggt upp ett stort nätverk med duktiga personer.

2. Vad är det bästa med utbildningen?
Det var för mig en möjlighet att få studera inom ett område som redan var min hobby. Efter examen kommer sedan nästa möjlighet, att få jobba professionellt med min hobby. Newtons undervisningen är ”hands-on”, d v s du kan snabbt börja bygga riktiga ”appar”. Det gör att undervisningen är både rolig och engagerande.

3. Vad skulle du säga till någon som är nyfiken på att utbilda sig till Applikationsutvecklare mobila enheter?
Det är ett jobb som ger hög lön och efterfrågan på Applikationsutvecklare är stor. För mig är det en lyx att få jobba med sin hobby. Sök till Applikationsutvecklare på Newton om du vill ha ett roligt välbetalt jobb!

SÖK TILL APPLIKATIONSUTVECKLARE MOBILA ENHETER — STOCKHOLM
SÖK TILL APPLIKATIONSUTVECKLARE MOBILA ENHETER — MALMÖ