Vi stödjer Plan International i sitt arbete för att fler barn ska kunna utbilda sig. Genom att stödja Plan Internationals arbete investerar vi alla i en framtid där fler barn kan lära sig läsa och att flickors lika villkor respekteras.


Läs mer om PLAN INTERNATIONAL