Varför YH-utbildningar?
Många undrar vad som skiljer yrkeshögskoleutbildningar från andra utbildningsformer. En av de största skillnaderna är de praktiska inslagen i utbildningen, även kallade LIA-perioder. Newtons LIA-perioder varierar mellan 10 – 12 veckor beroende på utbildning, dessutom har varje utbildning minst 2 separata praktikperioder. Praktikperioderna är en perfekt rekryteringsplattform där studenterna inte bara får omvandla sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter, de får också möjligheten att knyta kontakter i arbetslivet. Många av Newtons studenter får (efter avslutade studier) jobb på företag där de haft sin praktik, vilket är ett kvitto på praktikinslagens framgång.

Uppföljning av examinerade studenter
Sex månader efter det att våra studenter tar examen görs uppföljningar för att kontrollera hur det gått för våra examinerade studenter. Newton gjorde nyligen en uppföljning på en Fastighetsförvaltarklass (Stockholm) som tog examen i januari 2015 och vi kan stolt meddela att 27 av de 29 studenter som tog examen i klassen idag har jobb i aktuell/relevant bransch.

Med detta vill vi säga grattis till våra före detta studenter, det är alltid härligt att se sådan fin statistik!