Gå till kalendariet

LIA – Byggnadsingenjör

LIA-period för Byggnadsingenjörer som läser termin 3 (v.39-50)

LIA-period
Göteborg, Malmö & Stockholm
27 september