Gå till kalendariet

Sista ansökningsdag för anmälan till särskilt prov

Urvaltest

05 maj

Att göra det särskilda provet (urvalstest) är viktigt för att bli antagen till Newtons utbildningar.
https://www.newton.se/studera-pa-newton/sarskilt-prov-urvalstest/