Utbildningen som ger dig en nyckelroll inom IT-branschen

Din roll är ”i gränslandet mellan människa och teknik”. I ditt arbete kommer du att ha kontakt med både kunder och beställare. Du förstår vilka behov och utmaningar som finns i projekten och kan sedan översätta dessa till tydliga krav. Du varvar dina kommunikativa färdigheter med din kunskap från utbildningen.

1. Varför valde du Newtons utbildning Kravanalytiker IT?
Newton har duktiga lärare som också är yrkesverksamma. De lär ut vad som krävs av en Kravanalytiker idag. I mitt fall så har jag tidigare arbetat som Teknisk Projektledare men kände att mina kunskaper inte längre var konkurrenskraftiga när jag sökte nytt jobb. Jag blev så glad när jag såg att den utbildningen fanns hos just Newton.

2. Vad är det bästa med utbildningen?
Utbildningen ger en bred kunskapsbas som kan appliceras på organisationens olika delar och behov. Nu har jag fått moderna, relevanta verktyg som kan göra att projektmålen kan uppnås.

3. Vad skulle du säga till någon som är nyfiken på att utbilda sig till Kravanalytiker IT?
Kravanalytiker IT är ett välbetalt yrke för människor som tycker om kommunikation i IT-världen. Det är inte en utbildning för de som enbart vill jobba med teknik.

SÖK TILL KRAVANALYTIKER IT — STOCKHOLM
SÖK TILL KRAVANALYTIKER IT — MALMÖ