Tillsammans är vi starka – ett inte ovanligt uttryck och ett förhållningssätt som både genomsyrar och är högst aktuellt på Newton. Till Newtons årliga Alumniträff bjöds tidigare studenter samt samarbetsföretag till Newton in för en kväll fylld av inspiration, nätverkande och mingel. Både Rikshem och SISAB Skolfastigheter i Stockholm fanns på plats under kvällen och höll två mycket inspirerande och tänkvärda föreläsningar. Många tankar och idéer utbyttes och samarbetsplaner för framtiden fick chans att utvecklas.  En värdefull kväll för samtliga involverade vilket resulterade i energi, motivation och sikte på framtiden.

Newtons Alumniförening ger tidigare studenter en möjlighet att hålla kontakten med sina kurskamrater samtidigt som det erbjuder ett värdefullt nätverk för framtida samarbeten och karriärsutveckling. Newtons studenter är efter avslutad utbildning, inte bara värdefulla ambassadörer för skolan utan också framtida samarbetspartners, något som vi på Newton värnar om.

Kvällens tema hade ett tydligt fokus på framtid och utveckling när Newtons inbjudna föreläsare från Rikshem respektive SISAB Skolfastigheter presenterade mycket inspirerande och tänkvärda föreläsningar med avstamp från två olika infallsvinklar.

Inbjuden för kvällen var Rikshem i Uppsalas regionchef Samira Mchaiter. Samira är inte bara en tidigare student på Newton utan var också finalist i årets Fastighetskvinna, en utmärkelse instiftad av Fastighetssverige och Lokalnytt. Samira gav sin syn på vad ett lyckat ledarskap innebär och gav tänkvärda tips för ett framtida ledarskapsarbete.

samira-mchaiter
Samira Mchaiter, Regionchef Rikshem i Uppsala

Samira beskriver sitt uppdrag på Rikshem som att tillsammans med sina medarbetare utveckla beståndet så att hyresrätten fortsätter att vara en attraktiv boendeform. Samira har det yttersta förvaltningsansvaret för 6000 lägenheter, ansvar för 30 medarbetare, ansvar för att följa upp verksamhetens budget och affärsplan samtidigt som hon ansvarar för hyresförhandlingar och CSR-arbete.

Under sin föreläsning pratade Samira om ledarskap och gav tänkvärda tips för ett framtida ledarskapsarbete. Samira poängterade många viktiga delar som väckte många nya tankar. Vi passade på att ställa ytterligare frågor gällande hennes syn på ledarskap.

Vad är definitionen av ett bra ledarskap och vad är risken med ett dåligt?
Mycket handlar om att lyckas motivera och skapa enighet och gemenskap hos sina medarbetare. Jag tror på tydliga mål, på så sätt blir det lättare att motivera. Det krävs också att skapa förståelse för att varje individ fyller en viktig funktion. Jag brukar alltid fråga mina medarbetare hur de vill bli bemötta exempelvis vad gäller positiv och konstruktiv kritik. Vi alla är olika och genom att veta hur jag ska ge min feedback till mina medarbetare kan jag lättare skapa motivation och engagemang.  Jag tror det är viktigt att man har en förmåga att se de olika egenskaperna hos medarbetarna och dra nytta av att alla är olika. Vi kan lära av varandra och tillsammans driva verksamheten framåt mot det uppsatta målet.

Risken med ett dåligt ledarskap är att medarbetarna inte trivs på sin arbetsplats och inte känner att de utvecklas. Medarbetare som inte känner motivation eller trivs har sämre förutsättningar för att göra ett bra jobb vilket leder till att verksamheten riskerar att inte nå sina mål.
Vad är det svåraste i ett ledarskapsarbete?
Det svåraste är alltid att få med alla, som ledare får du inte alltid med alla. Att driva igenom förändringar är också något som kan vara svårt i ett ledarskapsarbete. Alla organisationer står inför någon förändring någon gång, det kan handla om nya förutsättningar på arbetsplatsen eller liknande. Då är det et stor utmaning att få med alla medarbetare på den förändringen.

För mig är tydligheten A och O. Det är viktigt att skapa förståelse för att vi jobbar mot samma sak. Som ensam person är det svårt att motivera alla individer. Därför är det värdefullt att ta hjälp av sina medarbetare. Får man med sig en del av sina medarbetare har de möjlighet att motivera sina kollegor vilket förenklar möjligheten att få med alla på det som krävs.

Under din föreläsning hos oss pratade du om att hämta inspiration från andra, vem hämtar du inspiration ifrån?
Jag inspireras av alla runt omkring mig. Jag kan bli inspirerad av små saker och det kan vara precis vad som helst. Min uppfattning är att alla har någonting att bidra med. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång utan kan hämta inspiration och få nya perspektiv av andra. Jag inspireras mycket av mina medarbetare som jag själv ska leda vilket gör att varje individ är viktig för att driva en verksamhet framåt och nå sina mål.
På plats under kvällen fanns också SISABS driftchef Niklas Dalgrip som pratade om vikten av att arbeta med ett tydligt framtidsperspektiv och kompetensutveckling inom en verksamhets befintliga delar.

niklas-dalgrip
Fullt på åskådarbänken när Niklas Dalgrip från SISAB Skolfastigheter i Stockholm höll sin föreläsning

Niklas beskriver sitt uppdrag på SISAB som att ansvara för att driften av all installationsteknik och alla markanläggningar fungerar. Han ser till att de har en fungerande underhållsverksamhet. En viktig del i det arbetet är att se till att SISAB har rätt kompetens och ett framtidsperspektiv för att leverera resultat.

Även Niklas föreläsning väckte många tankar och vi var många som ville ta fortsatt del av Niklas expertis. Vi passade på att få svar på ytterligare några frågor.

Vad innebär ett framtidsperspektiv och varför behövs det för att leverera resultat?
Vårt framtidsperspektiv innebär att vi har en plan för vår framtid. Vi jobbar i tre nivåer.

  1. Vad händer nu och nästa år
  2. Vad händer om tre år
  3. Vad händer i ett längre perspektiv

Det innebär att vi behöver en detaljerad plan för vår nutid och de närmsta åren, en översiktlig plan för de kommande tre åren samt en strategi för vårt arbete på längre sikt. Det innebär också att vi behöver målbilder och utveckling inom våra olika områden för att nå dit vi vill.

Under din föreläsning hos oss pratade du om planeringen av drift och vikten av att optimera driften av fastigheter. Varför är det så viktigt?
Att satsa både ekonomi och kompetens på de redan befintliga delarna i en verksamhet är otroligt viktigt för att i slutändan spara pengar och arbeta mer effektivt. Det är inte ovanligt att man i olika verksamheter fokuserar mycket på enstaka projekt.  Volymen hos varje enskild fastighetsägare är försvinnande liten om man jämför mot den befintliga förvaltningsportföljen. Trots det är det vanligt att en verksamhet investerar mycket i enskilda projekt istället för att fördela resurser till de redan befintliga delarna. Att satsa på och investera i de befintliga delarna gör oerhört mycket i slutändan.
Du pratade också om vikten av digitala system, vad menar du med det?
De digitala systemen är en stor del av framtiden och spelar en viktig roll i vårt framtidsperspektiv. Vi kan se att kompetenta resurser idag är en bristvara. Med hjälp av digitala system kan man fokusera och använda kompetensen som verksamheten har på ett bättre sätt. Det leder till att vi kan använda våra mänskliga resurser på ett bättre och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Genom åren har det som våra medarbetare gjort alltid varit av yttersta vikt.

Våra medarbetare ska dock inte behöva göra det som de digitala systemen kan sköta. Det innebär inte att det inte finns utmaningar även här, systemen är inte bättre än vad människorna säger till dem att vara. Därför tittar vi mycket på hur vi kan utveckla våra system så att anpassar sig till vissa grundfrågor och hur vi på så sätt kan integrera systemen med verksamheten. Dagens och framtidens system skapar stora möjligheter till effektiviseringar vilket gör att det är av största vikt att arbeta med den digitala infrastrukturen och att aktivt arbeta med systemintegration.


Mot slutet av din föreläsning nämnde du vikten av samarbetsföretag, varför är det viktigt?
Samarbeten är otroligt viktigt då en verksamhet inte kan ha kompetens inom alla områden. Jag anser att det är viktigt att du som beställare har kompetens att söka var kompetensen finns. Vi vill att våra samarbetspartners ska tänka själva och komma med kreativa och värdefulla lösningar för oss. Avtal måste bygga på en samverkan och en beställare och leverantör ska därför inte sättas i ett motsattsförhållande. Beställare och leverantör måste arbeta tillsammans mot samma mål. Den stora kostnaden är främst uteblivna besparingar och därmed inte utgiftskostnader. Uteblivet resultat exempelvis inom energidelen är det som kostar pengar, inte en viss summa utgifter på konsulter. Det viktigaste är att fokusera på alternativkostnaden. ”Istället för att fokusera på vad som händer om vi gör något fokuserar vi på vad som händer om vi inte gör något, avslutar Niklas”.
Såväl Rikhems som SISABS närvarande under kvällen bidrog till vårt mycket uppskattade event och gav både oss och våra tidigare studenter motivation och inspiration för ett fortsatt arbete att utvecklas framåt. Vi ser redan fram emot och planerar för fler kommande evenemang och samarbeten framöver.

Läsa mer om både Rikshem och SISAB för att ta del av vad som händer hos dem.