Intervju med Newtons VD Anders Carlson

Tidigare i år fick Newton äran att bli auktoriserade av SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag). Det innebär att Newtons utbildningar uppfyller de höga krav som Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar. I en artikelserie med auktoriserade medlemsföretag har SAUF intervjuat Newtons VD, Anders Carlson, om Newtons kvalitetsarbete och utbildningsbranschen.

Artikeln med Anders Carlson finns att läsa här