Exempel på utbildningar

Exempel på företagsinterna utbildningar
Här följer ett axplock av utbildningar som Newton har eller kan leverera som ett företagsinternt alternativ:
• Diplomerad Fastighetsförvaltare
• Diplomerad Projektledare Bygg & Fastighet
• Diplomerad Fastighetsekonom
• Ledarskap
• Kommunikation
o Presentationsteknik
o Mötesteknik
o Föredragande
o Förhandlingsteknik
• Projektledning/Samverkan
• Kravanalytiker/Requirements Engineer
• Försäljningsteknik
• Korta kurser teknik, juridik och ekonomi
o Besiktning
o Byggteknik
o Energi och innemiljö
o Fastighetsjuridik
o Fastighetsekonomi