Process för framtagandet

Newtons process för samordning vid framtagandet av en företagsintern utbildning

Processen ska
• Skapa värde – kundtillfredsställelse
• Skapa genuin effektivitet
• Använda resurser och kompetens på bästa sätt

Newtons process för framtagande

BILD

Value Management styr – principer för kundtillfredsställelse
1. Basera ledningsfilosofi på värde
2. Utveckla medarbetarnas potential
3. Se en organisation i samspel med dess omgivning
4. Använd lämpliga metoder och verktyg

Kultur styr – företagets prestationer
Framgångsrika företag och organisationer har ofta starka kulturer och en stark kultur kan ha större betydelse än strategi, organisationsstrukturer, styrsystem, finansiella verktyg och ledarskap.

Tradition är bra – men får inte styra när vi blir kvar i det gamla
• Minsta motståndets lag – förändring är jobbigt
• Brist på mod – vi vet vad vi har, men inte vad vi får
• Prestationsnostalgi – fångna av tidigare framgångar i väntan på återkomst
• Alternativen är inte självklara – brist på analyser och visioner
• Kortsiktigt tänkande – vi är upptagna i nuet