Utbildningsformat

Utbildningsformat – flera alternativ finns
Val av studieformat styrs av flera faktorer:
• Aktuellt behov
• Teoretiska och/eller praktiska moment
• Tidsaspekten
• Individers olika lärstilar
• Storlek på grupp/grupper
• Organisationens utseende/indelning/geografi
• Krav på kvalitetskontroller

Newton levererar följande utbildningsformat
En företagsintern utbildning sker med ett format eller en kombination av fler:
• I Newtons salar/klassrum
• I Kundens sal/mötesrum
• Distansundervisning i realtid
• Online/e-learning – studera när du kan/vill
• Webinar – föreläsning eller seminarium i realtid
• Workshop
• Coaching – möte fysiskt eller online
• Case studier – uppgifter och projektarbeten
• Validering/Individuella studieplaner