Newton lanserar påbyggnadsutbildningar i internatform

Newton har sedan länge bedrivit utbildningarna Diplomerad Projektledare bygg/fastighet och Diplomerad Fastighetsekonom med studier en dag per vecka under 3 månader. Nu kan vi med glädje meddela att vi även lanserar utbildningarna  i internatform med lärarledd undervisning i tre block fördelat över tre tillfällen på Landvetter Airport Hotel.

Utbildningarna som har sin start i november är utvecklade i samarbete med fastighetsbranschen och ger dig därför en bred förståelse utifrån den kompetens som efterfrågas idag.


Läs mer
Diplomerad Projektledare Bygg/Fastighet – Internat – start 20 november
Diplomerad Fastighetsekonom – Internat – start 26 november