Genom förvärvet av lexicon fastighet ökar nu Newton sitt kursutbud


Fastighetsteknik

Praktisk Elteknik, grundkurs – 2 dgr 11 800 kr
Sanitet – Service och reparationer – 2 dgr 11 800 kr
Vitvaror – Service och reparationer – 2 dgr 11 800 kr
Praktisk Elteknik – påbyggnadskurs – 3 dgr 14 800 kr
Elsäkerhet och Elansvar – 1 dag 5 500 kr


BEsiktning

Avflyttningsbesiktning av lägenheter, grundkurs med praktisk besiktning – 2 dgr 11 900 kr
Skadebesiktning av våtrum – 2 dgr 11 900 kr
Statuskontroll av elinstallationer – 1 dag 5 900 kr
Underhållsplanering för fastighetsbranschen – 1 dag 5 900 kr
Lokalbesiktning – vid avflyttning och överlåtelse – 2 dgr 11 800 kr


Energi och innemiljö

Driftteknik – värme och ventilation – 5 dgr 22 900 kr
Värme och ventilationsteknik för fastighetsvärdar – 2 dgr 11 800 kr
Värme och ventilationsteknik, fördjupning – 3 dgr 14 000 kr
Fuktmätning i praktiken – 1 dag 6 900 kr
Fukt och mögel – 2 dgr 10 600 kr


juridik

Hyresjuridik, grundkurs – 2 dgr 10 900 kr
Hyresjuridik, fortsättning – 2 dgr 10 900 kr
Störningshantering i lägenhetsboende – 2 dgr 10 900 kr
Lokalhyresjuridik – 2 dgr 10 900 kr
Praktisk juridik för fastighetsvärdar – 1 dag 6 900 kr
Otillåten andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte – 1 dag 7 300 kr


utemiljö

Beskärning av buskar och träd – 2 dgr 9 900 kr
Lekplatser – säkerhet och skötselrutiner – 2 dgr 11 400 kr
Skötsel och förvaltning av utemiljö – 2 dgr 10 900 kr


personlig utveckling, service och marknad

Möten i mångfalden – att arbeta bland olika kulturer – 1 dag 5 900 kr
Service och kundrelationer i fastighetsbranschen – 2 dgr 10 800 kr


arbetsmiljö

Arbete på tak – 1 dag 3 300 kr
Att bemöta och förebygga hot och våld – 2 dgr 10 600 kr
Heta arbeten – 1 dag 3 300 kr


Läs mer om förvärvet av Lexicon Fastighet här