Newton grundades 1993 och bedriver idag yrkeshögskoleutbildningar och diplomutbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningarna bedrivs inom områdena Fastighet, IT, Teknik och Försäljning.

Newton – utbildar för framtiden

Mål – efterfrågestyrd och kundanpassad modell
Målet är att öka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft hos individer, företag och organisationer i Sverige. Detta görs genom en efterfrågestyrd, kundanpassad och kostnadseffektiv modell för utbildningar med rätt kvalitet och hög måluppfyllelse. Ett kvitto på att Newtons hårda arbete och ständiga strävan efter förbättring fungerar är att Newton under hösten 2014 blev utnämnt till ett Gasellföretag.

Kunder och branscher
Newtons kunder består av individer, företag och organisationer, varav företagskunderna ofta verkar inom branscherna fastighet, bygg, IT och teknik.

200 lärare – En organisation
Newton har utbildningsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö med egna kurslokaler. Utbildningsledning, marknad och ekonomi sköts från huvudkontoret i Stockholm. Organisationen består 2019 av 31 anställda och ett 200-tal lärare/konsulter.

1200 engagerade studenter 
Newton, som är en privat fristående utbildningsverksamhet, grundades 1993 av Anders Carlson som också är företagets vd. Sedan starten har Newton levererat kompetensutveckling, utbildningar och karriärutveckling till såväl enskilda individer som till näringslivet och staten. 2007 beviljades Newton status som Yrkeshögskoleanordnare. Newton har genom olika utbildningsprogram, främst inom fastighetssektorn, utbildat och skolat över 2 500 individer. Idag har skolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans över 1200 studenter.