English
English

Om Newton

Sedan starten 1993 har Newton levererat kompetensutveckling och karriärutveckling till såväl enskilda individer som till näringslivet.

Vi utbildar för framtiden

Newton grundades 1993 av Anders Carlson med visionen att bli förstahandsvalet för företag, organisationer och individer när behovet av kompetensutveckling och kompetensförsörjning ska göras.

Visionen lever vidare och tillsammans skapar vi en miljö där individer ska få utrymme att utvecklas och ges möjligheten till att välja sin framtid.

Idag är Newton är ett heltäckande utbildningsföretag som bedriver både yrkeshögskola, diplomutbildningar och kurser med inriktning mot samhällsbyggnad, byggteknik, IT och Media.

Utbildning som ger mer

Målet är att öka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraften hos dig som individ, på företagen och för organisationer i Sverige.

För att lyckas med utbildningar för framtiden arbetar vi nära branschen och har 200 samarbetsföretag runt om i landet. Tillsammans med deras kunskap ser vi till att leverera det som efterfrågas, skapa arbetslivsanpassad och kostnadseffektiva modeller för utbildningar med fokus på kvalitet och måluppfyllelse för din framtid.

Storskogen

Sedan 2021 är Newton en del av Storskogen, en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är Storskogen unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Läs mer på www.storskogen.com.

Vår affärside

Newton erbjuder kvalitativa utbildningar och kompetensutveckling som efterfrågas av arbetslivet som skapar samhällsnytta med villkor som gör att företag, organisationer och individer utvecklas.

Våra värdegrunder – TALK

På Newton står människorna i centrum – våra medarbetare, studerande, kunder och leverantörer. Tillsammans arbetar vi för att skapa en affärsmässig skärpa där vi tänker långsiktigt och ständigt strävar efter att leverera utbildningar av högsta kvalitet. Vår styrka ligger i vår förmåga att skapa en respektfull, trygg och trivsam arbetsmiljö, där tydliga mål och engagemang leder till konkreta resultat och hållbar lönsamhet.

Newton är inte bara en affärsverksamhet; det är en plats där vi skapar hållbar kompetens för samhället. Vi sätter tydliga mål och arbetar med ansvar att uppnå långsiktighet. Varje medarbetare bär på ett ansvar att bidra till att vi når våra mål och att vår unika företagskultur inte bara upprätthålls, utan också blomstrar.

Tillsammans

På Newton är tillsammans mer än bara ett ord – det är kärnan i hur vi arbetar. Vi bygger företaget med en stark sammanhållning, där varje medarbetare bidrar och stödjer varandra mot våra gemensamma mål. Vårt teamarbete är grundat på ömsesidig respekt, uppskattning av våra olikheter, och en stark vilja att samarbeta, vilket skapar en arbetsmiljö fylld av glädje och produktivitet.

Affärsmässighet

Inom ramen för affärsmässighet på Newton, kombinerar vi vår expertis inom utbildning och marknadskännedom med ett genuint engagemang. Vi är alltid dedikerade till att skapa mervärde för alla vi samarbetar med – studenter, kunder, leverantörer och kollegor. Vår affärsmässiga inställning innebär att vi är tillgängliga, tar ansvar och ständigt strävar efter att hålla våra löften, vilket stärker förtroendet och långsiktiga relationer.

Långsiktighet

I vårt arbete med långsiktighet på Newton strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare och kompetenspartner. Vi erbjuder en utvecklande och trygg miljö, där våra produkter och tjänster är inriktade på att ge människor och organisationer möjligheter för kompetensutveckling och nya karriärvägar. Genom vårt engagemang för människan bygger vi långsiktiga relationer och driver på för en hållbar framtid. Vi är inte rädda för att förändras, utan omfamnar utveckling och hållbarhet som centrala delar av vår vision.

Kvalitet

I kärnan av kvalitet hos Newton ligger vårt dedikerade arbetssätt, verktyg och väletablerade processer och rutiner som tillsammans kvalitetssäkrar våra resultat. Vi använder ett noggrant utvecklat kvalitetssystem som styrs av ständiga utvärderingar och feedback från vår omgivning, vilket säkerställer att vi kontinuerligt förbättrar oss. Vårt val av leverantörer görs med stor omsorg, och vi lyssnar ständigt av branschen för att förstå och möta behovet. Detta gör att vi kan erbjuda de rätta produkterna och tjänsterna, och upprätthålla högsta möjliga standard.

Vårt hållbarhetsarbete

För att skapa en hållbar framtid måste vi våga tänka både nytt och långsiktigt. Allt vi gör inom Newton grundar sig på ett långsiktigt socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.

Newton ska bidra till en hållbar framtid där vi minskar onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser och samtidigt optimera användningen av de resurser som vi förfogar över med CSR och FN:s globala hållbarhetsmål i åtanke.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du hittar oss i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi sitter i egna kurslokaler och anpassade utbildningsmiljöer. Hela organisationen består av 24 anställda och över 200 lärare/konsulter med spetskompetens som finns där för dig.

Hör gärna av dig om du har några frågor!