Newtons Affärsidé

Affärsidé
Newton erbjuder ett anpassat sortiment av utbildningar och verktyg som efterfrågas av arbetslivet med villkor och avgifter som gör att så många som möjligt kan få chans till utveckling.

Vision
I samarbete med arbetslivet utvecklar vi kompetens för en hållbar och bättre framtid. Företag och organisationer vänder sig i första hand till Newton för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Newtons värdegrunder
Newton bedriver en affärsverksamhet med syftet att uppnå långsiktig och sund lönsamhet. Vi har tydliga verksamhetsmål och vi skapar hållbar kompetens. Newtons värdegrunder gäller i allt vi gör:

Engagemang och långsiktighet
Vi värdesätter stort och eftersträvar största möjliga engagemang hos de vi jobbar med; studenter, kunder, leverantörer och kollegor. Vi vågar tänka på hållbarhet genom fokus på utveckling och långsiktighet.

Kvalitet och innovation
Vi strävar efter att hela tiden mäta och förbättra det vi har valt att göra. Med hjälp av kvalitetssystem styrs vår utveckling löpande av feedback och utvärderingar från omgivningen.

Service och hållbarhet
Vi är en serviceorganisation med eftertänksamma rutiner och en stark vilja att samarbeta. Med kreativitet och glädje anstränger vi oss för att skapa produkter, tjänster och miljöer med syftet att hjälpa individer och organisationer att prestera bättre, hållbart och effektivt.

Teamarbete, ansvar och glädje
Vi utvecklas fortlöpande som individer och som organisation så att vi med entusiasm, affärsmässigt ansvar och stärkande sammanhållning bygger Newtons varumärke och kunder mot nya mål. Vi trivs med att arbeta tillsammans, att samordna och vi visar varandra respekt och uppskattning.

Behöver du komma i kontakt med oss?

Gå till kontakt
Anders Carlson
Grundare och VD
070-887 24 26
Johanna Belsing
Ekonomi och personal
08-410 456 00

Lediga jobb