Hållbar framtid

För att skapa en hållbar framtid måste vi våga tänka både nytt och långsiktigt. Allt vi gör inom Newton grundar sig på ett långsiktigt socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.

Newton ska bidra till en hållbar framtid där vi minskar onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser och samtidigt optimera användningen av de resurser som vi förfogar över med CSR och FN:s globala hållbarhetsmål i åtanke. Newtons hållbarhetsarbete

BRIS

Under 2024 engagerar sig Newton som stolt företagsvän till BRIS. Vårt beslut att stödja BRIS speglar vår förståelse för hur psykisk ohälsa kan påverka både lärande och livets framgångar. Genom vårt stöd till BRIS engagerar vi oss aktivt i att skapa en stabil grund för barn och ungdomars framtida karriärer och livskvalitet.

Vårt samarbete med BRIS är mer än bara en investering i en välgörenhetsorganisation, det är en investering i morgondagens ledare och innovatörer. Vi tror starkt på att vi genom detta kan göra en verklig skillnad i unga människors liv och hjälpa dem att nå sin fulla potential.

Tillsammans hjälper vi ännu fler barn

Varje dag står barn inför olika utmaningar, både stora och små. För många av dessa barn är BRIS mer än bara en hjälporganisation – det är den enda trygga platsen som kan erbjuda förståelse, stöd och praktiska råd. BRIS arbetar outtröttligt för att ge barn den trygga plats de förtjänar, en plats där de kan uttrycka sina känslor, dela med sig av sina bekymmer och finna vägar att hantera sina svårigheter.

När ett barn kontaktar BRIS, möts de av ett tryggt stöd av dedikerade kuratorer och experter. Det kan vara allt från att ha någon som lyssnar på deras bekymmer, till att få vägledning i hur de kan hantera en svår situation i skolan eller hemma. Barnen möts av någon som lyssnar men också konkreta verktyg och stöd för att hjälpa barn att navigera i livets utmaningar.

Det arbete som BRIS utför är ovärderligt – det skapar en känsla av hopp och säkerhet för barn som kanske inte har någon annanstans att vända sig. Genom att stödja BRIS kan vi tillsammans se till att fler barn får den hjälp och det stöd de så desperat behöver. Det är ett kraftfullt sätt att investera i vår framtid och visa att vi bryr oss om varje barns välbefinnande och lycka.

Läs mer om BRIS arbete