Newtons hållbarhetsarbete

Vi bygger hållbar kompetens

För att skapa en hållbar framtid måste vi våga tänka både nytt och långsiktigt, såväl på arbetsplatsen som i de utbildningar vi håller.

Kompetens, utveckling och framtid

Vi vill bidra till en hållbar framtid där vi försöker minska onödig förbrukning av mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser och samtidigt optimera användningen av de resurser som vi förfogar över med FN:s globala hållbarhetsmål i åtanke.

3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna