Vi arbetar i partnerskap med Zelmerlöw & Björkman Foundation för att möjliggöra högre utbildning och yrkesskola i Kenya.

Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF)

Zelmerlöv & Björkman Foundation är huvudfinansiär till det fristående projektet Kenswed Academy som de driver tillsammans med den ideella förening Global Relations.

Kenswed Academy

Är en gymnasieskola för utsatta ungdomar i Nairobi, Kenya. Generellt är det ungdomar som bor i slummiljö och som inte har råd att betala skolavgifter. Zelmerlöw & Björkman Foundation vill stärka de utsatta ungdomarna hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap.

Byggnation av en yrkesskola startade 2020

Kenswed Vocational Training Center (KVTC) är Kensweds Yrkesskola. Redan innan bygget av yrkeshögskolan var klart startades ett par utbildningar i Kenswed Academy:s lokaler. Under 2020 genomförde därför 60 ungdomar pilotutbildningar inom Hair & beauty, entreprenörskap, databaskunskap och webbdesign.

Visionen för framtiden är att bygga fler klassrum för att utöka antalet utbildningar. Detta för att säkerställa att fler av eleverna i programmen får de bästa förutsättningarna till en utbildning som leder direkt till jobb vid avslutade studier.

Skolan ligger i direkt anslutning till till resten av Kenswed och erbjuder ungdomar som lever i fattigdom eftergymnasial yrkesutbildning som leder hela vägen till ett arbete.

Besök gärna Zelmerlöw & Björkman Foundation
Verksamhetsfilm ZBF

I denna film kan du träffa stiftelsens grundare och några ungdomar som är en del av de program vi stöttar.

ZBF:s grundare Måns Zelmerlöw hälsar till Newton

Tillsammans hjälper vi utsatta ungdomar från fattigdom och utanförskap till utbildning och försörjning.