Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

Vi arbetar i partnerskap med Zelmerlöw & Björkman Foundation för att möjliggöra högre utbildning och yrkesskola i Kenya.

Stolta samarbetspartners med Zelmerlöw & Björkman Foundation

Vi brinner såklart för eftergymnasial utbildning och med detta samarbetet kan Newton bidra med mer än pengar. Uppstarten av Kenswed Vocational Training Center (KVTC) – Kenswed Yrkesskola innebär att Kenswed kan erbjuda fler av eleverna eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder till jobb direkt efter examen.

I projektet kommer vi bidra med kunskap, erfarenhet och kompetens i utvecklandet av den nya yrkesskolan. Spännande tycker vi!

Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF)

Zelmerlöv & Björkman Foundation är huvudfinansiär till det fristående projektet Kenswed Academy som de driver tillsammans med den ideella förening Global Relations.

Kenswed Academy

Är en gymnasieskola för utsatta ungdomar i Nairobi, Kenya. Generellt är det ungdomar som bor i slummiljö och som inte har råd att betala skolavgifter. Zelmerlöw & Björkman Foundation vill stärka de utsatta ungdomarna hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap.

Byggnation av en yrkesskola

Kenswed Vocational Training Center (KVTC) är Kensweds Yrkesskola. I det arbetet kommer Newton att hjälpa till med kunskap och erfarenhet genom att stötta och bidra med kompetens i utvecklandet av den nya yrkesskolan. Skolan ligger i direkt anslutning till till resten av Kenswed och erbjuder ungdomar som lever i fattigdom eftergymnasial yrkesutbildning som leder hela vägen till ett arbete.

Den 12 oktober startades en pilotutbildning inom Hair & Beauty där trycket varit störst.

Verksamhetsfilm ZBF

I denna film kan du träffa stiftelsens grundare och några ungdomar som är en del av de program vi stöttar.

ZBF:s grundare Måns Zelmerlöw hälsar till Newton

Tillsammans hjälper vi utsatta ungdomar från fattigdom och utanförskap till utbildning och försörjning.