Ledningsgruppsarbete på Yrkeshögskolan

Ett villkor för att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning är att den genomföras i nära samarbete med arbetslivet. Detta för att säkerställa att den kompetens som lärs ut är i enlighet med det som arbetslivet efterfrågar. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen.

Vad innebär en Ledningsgrupp på YH?

För varje utbildning finns en ledningsgrupp (LG) som består av representanter från arbetslivet, skolväsendet, studerande samt från utbildningsanordnaren. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. Arbetslivets representation ska ge utbildningarna legitimitet och utgöra en konkret förankring i arbetslivet avseende den efterfrågade yrkesrollen.

Företrädare ska ha en nära koppling till de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. I ledningsgruppen ska arbetslivets representanter kunna bidra med utvecklingsarbete för att säkra utbildningarnas aktuella yrkesrelevans.

Vad krävs av mig som representant från arbetslivet i Ledningsgruppen?

 • Medverka på LG-möten (4 ggr per år)
 • Medverka i löpande förbättringar av utbildningar (kvalitetsarbete)
 • Medverkar i sökandet av nya utbildningar för Newton (t.ex. lämna prognoser på anställningsbehov inom vissa yrkesroller och efterfrågade kompetenser)

Uppdraget är ej arvoderat men en representant i någon av Newtons ledningsgrupper har ett flertal mervärden som listas nedan.

 

Förtur
Nätverk
Påverkan

Intresserad av att medverka i ledningsgruppen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.