Sir Isaac Newton

Vetgirighet och Nyfikenhet
Strävan efter kunskap, insikt och förståelse, var vad som drev den mycket energiske Sir Isaac Newton (1642-1727), akademiker och chef för det engelska myntverket, till en rad banbrytande upptäckter och vetenskapliga landvinningar i 1600-talets London.

I London krönte han sin karriär med upptäckten av den allmänna gravitationen 1684. Newton fann att kritiska studier av andras kunskaper, kombinerat med egna iakttagelser, funderingar och praktiska försök, är den bästa vägen för en människa som vill utvecklas och prestera mer.

Vi är serviceentreprenörer
I vår tid finns ett överutbud på information vilket försvårar beslutsprocesser. Därför utgår Newton från mål, metoder och resultat i en efterfrågestyrd modell. Vi utvecklar och levererar rätt tjänst för våra kunders behov. Genom flexibilitet och kostnadseffektivitet hjälper vi individen och företaget att utvecklas och att prestera effektivare.

Enligt oss är ingen erfarenhet djupare, ingen teori klokare än den man själv upplever och utvecklar. Det ställer stora krav på våra kunders och studenters motivation och vilja att utvecklas – det är inte vad vi lär ut, utan vad våra studenter och kunder tar till sig, som är avgörande.

Detta ställer stora krav på våra uppdragsgivare, beställare och samordnare. Det måste finnas en tydlig och stark efterfrågan på effekten av vår service, ett sug efter resultat. Vi strävar efter att uppnå resultat för såväl individen som företaget. Vi vet att strävan efter kunskap och utveckling är lika stark som tyngdkraften.

Newton är ett företag i skärningspunkten mellan individen, organisationen och rådgivarrollen, en position vi tror hade tilltalat Sir Isaac Newton.