Kontakta oss English Svenska
Logga in

Allmänna villkor

Kursprogram

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Integritetspolicy 

Vi följer EUs förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs vår Integritetspolicy

Diplomutbildningar & Kurser

Kursanmälan

Anmälan sker via formulär på newton.se genom att 1) fylla i uppgifter och 2) acceptera dessa allmänna villkor. Anmälan är personlig och bindande så snart Newton har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning eller kurs.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig att vi mottagit anmälan. En kurskallelse skickas närmare kursstart. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kursavgifter

Kursavgiften inkluderar kursdokumentation. För kurser i hybrida klassrum är kursavgiften densamma oavsett om deltagaren väljer att delta på plats eller på distans. Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts. Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Hotellreservation 

Vi ombesörjer inte hotellbokningar. Avvikelser kan förekomma vid internatkurser.

Betalningsvillkor

Det är kursdeltagaren eller den part som signerat en anmälan som har det ekonomiska åtagandet gentemot Newton avseende anmälnings- och utbildningsavgifter. Kursdeltagare kan för sin räkning låta arbetsgivare eller annan part betala avgifterna helt eller delvis, men vid utebliven betalning från annan part återgår betalningsansvaret till kursdeltagaren eller den part som signerat en anmälan.

Efter bekräftad anmälan skickas en bekräftelse och en kallelse till kursdeltagaren per email samt faktura på utbildningsavgiften. Om inte andra villkor har överenskommits i anmälan, ska utbildningsavgiften vara reglerad innan utbildningsstart. Om antagning sker efter utbildningsstart, ska utbildningsavgiften regleras omgående. Om inte faktura/fakturor är reglerade enligt ovan äger Newton rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Förhinder/Avbokning

Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person. Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften samt kostnaden för måltider vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

Ångerrätt privatperson

I enlighet med distans- och hemförsäljningslagen har privatperson i egenskap av konsument 14 dagars ångerrätt från dag då avtal har ingåtts.

Inställd Kurs

Newton förbehåller sig rätten att ställa in kurs om antalet anmälningar är för få. Vid inställd kurs meddelar vi dig senast 10 dagar innan kursstart.

Om Newton på grund av föreläsares sjukdom måste ställa in kursen erbjuds nytt kurstillfälle. Newton ersätter inte outnyttjade biljetter för transport och logi.

Detta gäller för godkänt Diplom

Kursdeltagare med godkända resultat tilldelas diplom. De med icke godkända resultat får ett utbildningsbevis med uppgifter om genomförda delmoment. För att ändra utbildningsbevis till diplom måste kursdeltagare inom 8 månader från kursslut, i samråd med Newton, komplettera och/eller göra om aktuella kunskapskontroller helt eller delvis.

GDPR

Vid godkännande av Newtons allmänna villkor samtycker kursdeltagaren samtidigt att Newton behandlar kursdeltagarens personuppgifter enligt gällande krav i GDPR. Uppgifterna behandlas av Newton med avsikt att på bästa sätt kunna uppfylla åtaganden mot kursdeltagaren gällande informationsutbyte och service. Kursdeltagare äger rätt att ta del av vilka uppgifter som är registrerade om kursdeltagaren samt om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga begära att uppgifterna ska ändras eller raderas. Begäran om ändring eller radering skickar kursdeltagaren via e-post till gdpr@newton.se.

Force Majure

Newton är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.