Newtons Värdegrunder

Vi skapar hållbar kompetens med värdegrunder som gäller i allt vi gör. Vi bedriver en affärsverksamhet med syftet att uppnå långsiktig och sund lönsamhet. Vi har tydliga mål för företaget, verksamheterna, medarbetarna och de studerande.

1. Engagemang och långsiktighet
2. Kvalitet och innovation
3. Service och hållbarhet
4. Teamarbete, ansvar och glädje