När fastighetsbranschen nu skriker efter personal levererar Newton kompetenta fastighetsförvaltare, projektledare och fastighetsekonomer från sina diplomutbildningar. En unik möjlighet för den som vill göra karriär i fastighetsbranschen – och för bolag som vill vidareutbilda sin personal. 

I en expansiv fastighetsbransch är bolagen i ett skriande behov av kunnig personal.

Bland de som tagit sig ut i fastighetsbranschen via Newtons utbildningar finns Akis Theodorakis. Han arbetade som personalansvarig inom restaurangbranschen när han valde att börja läsa Newtons utbildningar Diplomerad Fastighetsförvaltare och Diplomerad Projektledare. Utbildningarna ges på deltid och Akis arbetade under sin studietid även som fastighetsskötare.

– Parallellt med utbildningen till fastighetsförvaltare arbetade jag som fastighetsskötare på BK Kraft Fastighetsservice. Arbetet som fastighetsskötare var ett bra sätt att praktisera det jag lärde mig i utbildningen och att lära sig fastigheterna från grunden, berättar han.

Akis Theodorakis tog examen 2017 och arbetar nu som ombyggnadskonsult och projektledare på Stockholmshem.

I dag ansvarar Akis bland annat för hyresgästens boendefrågor, hyresgästgodkännande och med att upprätta underlag för hyresjusteringar. Dessutom driver han egna projekt där han ansvarar för allt från framtagandet av förstudie och projektering till att avropa/upphandla byggentreprenader samt planera och genomföra underhålls- och ombyggnadsprojekt.

– Att kunna förklara vad ombyggnaden innebär och slå hål på människors rädsla är en viktig del av arbetet. Man måste hela tiden vara närvarande och lyssna på kunderna.

– Kompetensen finns efter utbildningen och erfarenheten får jag genom jobbet, men det jag måste jobba med hela tiden, är hur jag bäst hanterar relationerna i projekten.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag drivs av utveckling och Stockholmshem är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda möjligheter att karriärväxla. Tre övergripande företagsmål är: hållbar ekonomi, hållbara bostadsområden och nöjda kunder och jag får vara med och bidra till stadsområdesutvecklingen genom att leda olika projekt och det gör att mitt arbete känns värdefullt varje dag. Dessutom har vi så roligt tillsammans och trivs med varandra i teamet.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare?

– Jag vet vad man ska göra; att förstå hur arbetsprocesserna går till, byggteknik, underhållsarbete och besiktningsmetoder. Förstå vad yrkesrollen som fastighetsförvaltare innebär; att det är en serviceroll där man ska förhålla sig professionell gentemot kunder och leverantörer.

– Det bästa med utbildningen är helhetsförståelsen, att förstå hur allting hänger ihop: att vid exempelvis otäta fönster i en lägenhet uppkommer en diskussion om hyresreducering och då kopplas både fastighetsekonomi, teknik och fastighetsjuridik in.

Och vad har du haft mest nytta av från utbildningen Diplomerad projektledare?

– Förståelsen för vad projektering innebär i en ombyggnadsprocess: behovet av att göra en förstudie och undersöka möjligheterna med en ombyggnation och kunna arbeta med AFF-delen för att upphandla rätt konsulttjänster. Den praktiska träningen gav mycket med ett skarpt projekt i utbildningen. Större förståelse för hur svårt arbetet med projektledningen är.

– Det är ett stort ansvar: många inblandade, tidspress, nya och ökade krav på miljövänliga boenden och att det innebär stora kostnader.


Akis tre bästa tips på hur man gör karriär i fastighetsbranschen

  1. Utbilda dig inom teknik, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. Studera även kommunikation och teamutveckling då du kommer arbeta i projekt och med många olika slags kunder därute.
  2. Jobba gärna parallellt med utbildningen, om du har möjlighet, för att praktisera det du lär dig i utbildningen.
  3. Ta vara på alla kontakter med lärare, gästföreläsare, rekryterare, kurskamrater, kollegor och mentorer i branschen för att öka dina chanser att få jobb och en bra karriär på fastighetsföretagen.

Akis om Diplomerad Projektledare

Film med pil Newton Projektledare