Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

I vår undervisning blandas föreläsningar med diskussioner, individuella övningar, gruppövningar, studiebesök och större projektarbeten. Den tid som inte är schemalagd används för självstudier, samt grupp- och projektarbeten.

Utbildningar

I utbildningarnas olika kurser använder lärarna exempel, övningar och projektarbeten som är relaterade till de branscher vi arbetar mot. Detta innebär att studenterna under hela utbildningen får tillämpa sina kunskaper mot relevanta branscher. I många kurser bjuder vi dessutom in gästföreläsare eller har studiebesök för att studenterna ska få ytterligare kontakt med branschen.

Förutsättningar för att lyckas

För att lyckas i en ny yrkesroll i arbetslivet krävs mer än enbart teoretisk kunskap, därför består våra yrkeshögskoleutbildningar av en tredjedel praktik där studenten lär sig att omsätta kunskaperna praktiskt.

Lärande i Arbete (LIA)

Under LIA-perioderna (praktik) får den studerande möjlighet att tillämpa och träna allt som denne har lärt sig i de klassrumsbaserade kurserna. Där får studenten också möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad han eller hon vill arbeta med efter examen.

Tact is the art of making a point without making an enemy. Sir Isaac Newton