Behörighet genom reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan bedöma att den sökande har så kallad reell kompetens, d.v.s. en bedömning kan göras att en person kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om man vill åberopa reell kompetens måste det finnas underlag som styrker den motsvarande kompetensen.

Om du saknar grundläggande behörighet (Gymnasieexamen) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

  • Att genomföra det särskilda provet till utbildningen som förutom att det ger poäng i urvalet också ger oss möjlighet att bedöma dina förutsättningar att klara utbildningen.
  • Att bifoga handlingar som styrker att du har motsvarande kompetens genom annat sätt. Exempel på sådana handlingar är: arbetsgivarintyg där det tydligt framgår vilka arbetsuppgifter man har haft och hur man hanterat dem, kursintyg och utbildningsbevis eller om man har en oavslutad gymnasieutbildning ska man bifoga sitt samlade betygsdokument.

Om du saknar någon av de särskilda behörigheterna (läs under respektive utbildning vilka krav som finns) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

  • Att genomföra behörighetsgivande prov som vid godkänt resultat (50%) ger oss möjlighet att bedöma dig som behörig genom reell kompetens för aktuell särskild behörighet.
  • Att bifoga handlingar som styrker att du har motsvarande kompetens genom annat sätt. Exempel på sådana handlingar är: arbetsgivarintyg där det tydligt framgår vilka arbetsuppgifter man har haft och hur man hanterat dem, kursintyg och utbildningsbevis eller om man har en oavslutad gymnasieutbildning ska man bifoga sitt samlade betygsdokument.

Har du frågor om behörighet, särskilt prov, preparandkurs eller annat? Kolla in våra Frågor & Svar

 

Vad är behörighetsgivande test?
Preparandkurser