På Newton välkomnar vi dig till ett särskilt "prov" som en del av antagningsprocessen till våra Yh-utbildningar. Det är en fantastisk möjlighet för dig att visa dina talanger i samarbete, problemlösning och kommunikation.

Om Särskilt prov för antagning till Newtons Yh-utbildningar

Att göra det särskilda provet (urvalstest) är viktigt för att bli antagen till Newtons utbildningar. I de fall vi har fler behöriga sökande än antal platser gör vi ett urval. Urvalet går till så att du kommer få göra tidsbegränsade urvalstester, även kallat särskilt prov. Baserat på resultatet från dessa tester kommer du sedan att rangordnas. De sökande med högst resultat kommer att erbjudas en plats på utbildningen.

Hur går det Särskilda provet till hos Newton

Urvalet går till så att du kommer få göra ett muntligt prov och består av en gruppintervju där ni tillsammans får diskutera kring olika situationer. Det muntliga provet bedömer dina generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. De förmågor som testas är samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och kommunikationsförmåga.

Provet sker på plats i Newtons lokaler. Intervjun tar ca 30 minuter. Har ni ansökt till Newton på flera orter räcker det med att ni gör ett (1) muntligt urvalstest. Du bestämmer själva vilken ort du önskar att anmäla dig till. Du kan med andra ord söka till en utbildning i Stockholm men välja att göra intervjun i Göteborg om det skulle passa bättre.

Provdatum för Särskilt prov

Du hittar alla datum för Särskilt prov på  under fliken Händelser på yh-antagning.se när du har lämnat in din ansökan. Där kan du även läsa mer om provets innehåll.

Saknar du behörighet i något av behörighetskraven för utbildningen?

Du kan testa dina kunskaper genom ett behörighetsgivande test i ämnena Matematik, Svenska och bygg och anläggning, Programmering, Engelska. (beroende på vilket behörighetsgivande ämne du saknar). Det behörighetsgivande testet skriver du på plats hos Newton i samband med det särskilda provet – Muntligt prov. Du får endast göra testet en (1) gång. Läs mer om reell kompetens här.