Till dig som går på gymnasiet

På två år kan du arbeta med något du tycker är roligt i en branch som behöver dig och dina kunskaper

De utbildningar som yrkeshögskolan erbjuder är till yrken där arbetsmarknaden behöver personal. Newton som Yrkeshögskola har därför hela tiden samtal med våra samarbetspartners (företagen i branschen) för att våra utbildningar ska innehålla de kunskaper och färdigheter som behövs för yrkesrollerna.

Praktikperioder (LIA)

Med en Yrkeshögskoleutbildning har du under utbildningen också praktik (LIA – Lärande i arbete). Under din praktik får du möjlighet att vara på ett företag inom den bransch du studerar och praktisera och vidareutveckla det du hunnit lära dig tillsammans med en handledare på företaget.

Ansöka till en YH-utbildning

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. För vissa utbildningar kan det även finnas vissa särskilda förkunskapskrav som du behöver uppfylla.

Har du inte hunnit få ditt slutbetyg?

För dig som slutar gymnasiet och vill ansöka till en Yh-utbildning, men ännu inte har fått ditt slutbetyg, kan du bifoga ditt samlade betygsdokument som du kan få av din gymnasieskola.

Newtons YH-utbildningar HT24