Områden

Newton arrangerar seminarier inom aktuella och högintressanta ämnen för fastighets- och byggsektorn. Newton har bland annat haft följande lunchseminarier:

  • Lars Holmberg från Stockholms universitet föreläste om hur ett framgångsrikt ledarskap bygger på fler kommunikationsmedel än ord och text.
  • Lunchseminarium om miljömedveten förvaltning,  Anna Denell från Vasakronan föreläste om miljömedveten förvaltning och gröna hus.

Vill du föreläsa på något av newtons seminarier?

Kontakta oss på utbildning@newton.se