Diplomerad Fastighetsekonom – Internat

Utbildningsort – Göteborg Få ekonomiutbildningar inriktas mot Fastighetsbranschen. Newtons utbildning Diplomerad Fastighetsekonom gör det, och den är utvecklad i samarbete med branschen. Utbildningen ger dig en bred förståelse och kunskap för fastighetsekonomi utifrån den kompetens som…

Diplomerad Projektledare Bygg/fastighet – Internat

Utbildningsort – Göteborg Alltmer arbete utförs idag i projektform, så även inom bygg- och fastighetssektorn. Med Newtons utbildning Diplomerad Projektledare Bygg & Fastighet får du en mycket bra och bred förståelse för projekt i allmänhet och…

Diplomerad Fastighetsförvaltare

Endast 1 plats kvar till starten i Sthlm VT20 platser kvar i Malmö Utbildningsort – Stockholm eller Malmö Newton har i samarbete med Fastighetsbranschen utvecklat denna populära utbildning, i en bransch som utvecklas snabbt. Behovet av…

Diplomerad Projektledare Bygg/Fastighet

Utbildningsort – Stockholm. Finns även i Internatform Göteborg Alltmer arbete utförs idag i projektform, så även inom bygg- och fastighetssektorn. Med Newtons utbildning Diplomerad Projektledare Bygg & Fastighet får du en mycket bra och bred förståelse…

Diplomerad Fastighetsekonom

Utbildningsort – Stockholm. Finns även i Internatform Göteborg Fastighetsmarknader är idag starkt fokuserade på enskilda fastigheters ekonomiska resultat, dess lönsamhet och den potentiella tillväxt av värdet som förväntas/önskas. Newtons utbildning inriktar sig på funktioner och parametrar…