13 800 kr exklusive moms Anmäl direkt
Stockholm Göteborg Kontakta oss!
Stäng
Kurs

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljö – samordnare för förvaltare

Utbildning för dig som har ansvaret för byggarbetsmiljön under byggproduktionen samt vid nyproducerad eller ombyggd byggnad.

EU:s byggplatsdirektiv kom till för att byggbranschen under flera år har varit överrepresenterad när det gäller olyckor och ohälsa jämfört med andra branscher.

Direktivet är en grund för regler i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter som ger byggherren ett stort ansvar vid sidan av varje arbetsgivare som är involverad i byggverksamhet inklusive anläggnings- och installationsarbeten.

Samordningen mellan fasta driftställen, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och underentreprenörer ska fungera med avseende på hälsa och säkerhet. Detta är byggherren ansvarig för sedan den 1:a januari 2009.

Utbildningen för dig som förvaltare eller i behov av grundläggande kompetens inom området

Som byggherre ska du kunna utse byggarbetsmiljösamordnare. Vidare har byggherrar ett kontrollansvar över att samordningen fungerar, där du får verktyg för att kunna hantera detta praktiskt.

Du kommer att lära dig om arbetsmiljölagen och relevanta AFS:er, samt vad som krävs av byggherrar och andra personer som är ansvariga för arbetsmiljön. Denna kurs riktar sig till förvaltare men också byggherrar, anläggningsägare och konsultchefer samt de som planerar att arbeta som Bas-P eller Bas-U och söker en grundläggande utbildning.

Kursen inkluderar även en del om rättsfall som rör byggherrar, samordningsansvariga och projektörer för att säkerställa att du har förståelse för dessa områden.

Kursen vänder sig till

Förvaltare, byggherrar, anläggningsägare och konsultchefer för olika typer av projektörer inom olika fackområden.

Fördjupade kunskaper inom Bas P och Bas U

Önskar du fördjupade kunskaper enligt rekommendationen på 48 timmar från arbetsmiljöverket se våra kurser BAS-P och BAS-U

Kursinnehåll
Detta är en utbildning i samarbete med LUCO Akademi
Visste du att ansvaret för byggarbetsmiljön på en nyproducerad eller ombyggd byggnad, ligger delvis på byggherren; det är något som alla inte känner till.
13 800 kr exklusive moms Anmäl direkt
Stockholm Göteborg Kontakta oss!

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.