33 120 kr exklusive moms Anmäl direkt
Kontakta oss för mer information!
Totalt 6 utbildningsdagar - Angivet pris är inklusive 20% rabatt för samtliga utbildningsdagar
Stäng
Kurs

BAS-P

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P utbildning med fördjupning i de viktigaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket i arbetet som sker vid planering och projektering

En unik kurs som följer Arbetsmiljöverkets krav om utbildningslängd och innehåll för BAS-P utbildning. 

Gör en säkrare installation och byggproduktion i rollen som byggarbetsmiljösamordnare. Som BAS-P har du ett uppdrag att för byggherrens räkning planera för en säker byggproduktion och installation. Det är även ditt uppdrag att det färdiga resultat blir en bra arbetsmiljö för dem som ska vistas där mer stadigvarande eller i drift- och underhållssammanhang.

Ett nyckelord här är samordningen mellan olika aktörer såsom arkitekter, konstruktörer, beräkningsingenjörer, kontrollansvariga och inte minst byggherren.

Baserat på arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter

För att kunna fungera i den här rollen krävs det både en djup och bred kunskap, som du får i denna kurs, baserat på arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3.

Resultat efter kurs

Efter avslutad kurs är det möjligt att bli utsedd till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering enligt BAS-P och det är byggherren som utser dig. Byggherrar som är anslutna till BASkontroll kan vara säkra på att du har rätt utbildning som en grund.

Rent faktamässigt fördjupar vi oss i de viktigaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket för att du ska lära dig grundligt.

Kursen vänder sig till

Blivande BAS-P och BAS-P som har praktisk erfarenhet och vill certifiera sig. När det gäller certifiering har vi ett samarbete med RISE.

Kurspris

Kursen kostar 6 900kr/dag. När du bokar båda modulerna erhåller du nu 20% rabatt ( 41 400 kr  33 120 kr ).

Önskar du enbart gå Modul 1 och vid ett annat tillfälle gå Modul 2 är priset 6 900 kr/ dag och rabatt erhålls inte. Meddela detta i din bokning.

Kursmoment - Modul 1
Kursmoment - Modul 2
Detta är en utbildning i samarbete med Luco Akademi
Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U har inte samma roller.  Visserligen har rollerna samma föreskrifter och lagstiftning att förhålla sig till men det är två olika uppgifter där BAS P finns med i planeringsfasen och BAS U tar vid under produktionsfasen. Bra att veta!
33 120 kr exklusive moms Anmäl direkt
Kontakta oss för mer information!
Totalt 6 utbildningsdagar - Angivet pris är inklusive 20% rabatt för samtliga utbildningsdagar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.