33 120 kr exklusive moms Anmäl direkt
Kontakta oss
Totalt 6 utbildningsdagar - Angivet pris är inklusive 20% rabatt för samtliga utbildningsdagar
Stäng
Kurs

BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U utbildning med fördjupning i de viktigaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket i arbetet som utförs under produktionsskedet.

En unik kurs som följer Arbetsmiljöverkets krav om utbildningslängd och innehåll för BAS-U utbildning. 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U ska för byggherrens räkning planera och leda en säker bygg- eller anläggningsverksamhet på arbetsplatsen. I praktiken innebär det här ofta att BAS-U ska samordna personal från flera olika arbetsgivare som är verksamma på en och samma arbetsplats.

Förutse riskerna på arbetsplatsen med BAS U

Det ställs höga kunskapskrav på denna roll eftersom det är på arbetsplatsen de faktiska riskerna finns för ohälsa och/eller olyckor. Vi går igenom delar av arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, och användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6.

Resultat efter kurs

Efter avslutad kurs har du möjlighet att bli utsedd till byggarbetsmiljösamordnare för utförande av bygg-, anläggnings- och installationsarbeten, BAS-U. Byggherren är alltid den som utser dig. De byggherrar som är anslutna till BASkontroll kan vara säkra på att du har rätt utbildning som en grund. Det är svårt att hitta en mer heltäckande BAS-U-utbildning på marknaden än denna och du kommer att få lära dig flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter på djupet.

Kursen vänder sig till

Blivande BAS-U och BAS-U som har praktisk erfarenhet och vill certifiera sig. När det gäller certifiering har vi ett samarbete med RISE.

Kurspris

Kursen kostar 6 900kr/dag. När du bokar båda modulerna erhåller du nu 20% rabatt ( 41 400 kr  33 120 kr ).

Önskar du enbart gå Modul 1 och vid ett annat tillfälle gå Modul 2 är priset 6 900 kr/ dag och rabatt erhålls inte. Meddela detta i din bokning.

Kursinnehåll Modul 1
Kursinnehåll Modul 2
Detta är en utbildning i samarbete med LUCO Akademi
Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U har inte samma roller.  Visserligen har rollerna samma föreskrifter och lagstiftning att förhålla sig till men det är två olika uppgifter där BAS P finns med i planeringsfasen och Bas U tar vid under produktionsfasen. Bra att veta
33 120 kr exklusive moms Anmäl direkt
Kontakta oss
Totalt 6 utbildningsdagar - Angivet pris är inklusive 20% rabatt för samtliga utbildningsdagar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.