Stockholm Start V.33
Malmö Start V.33
400 yh-poäng (2 års heltidsstudier). CSN-berättigad
Stäng
YH
Ansök senast 02 maj

Byggnadsingenjör – Digitalt byggande

Byggnadsingenjör är en utbildning i digital framkant till en bransch som behöver dig! Forma framtidens hållbara byggnadsverk. Inriktningen mot digitalt byggande lägger stort fokus på de digitala delarna i ett byggprojekt. Newtons utbildning till Byggnadsingenjör ges i Stockholm och Malmö.

Byggnadsingenjör – utbildning med jobbchanser

Byggnadsingenjör är en utbildning med stora chanser till jobb – det märks inte minst på att det i städerna byggs mer än någonsin, vilket innebär ett stort behov av kvalificerad arbetskraft inom byggbranschen. Som examinerad byggnadsingenjör går du därför en ljus framtid till mötes. Utbildningens inriktning mot digitalt byggande lägger ett stort fokus på just de digitala delarna i ett byggprojekt. Vår utbildning till byggingenjör leder till ett yrke där du utformar byggnader med hjälp av digitala verktyg och du kommer därför att lära dig hantera programvaror såsom CAD, BIM och Revit. Matematiska beräkningar som ligger till grund för byggkonstruktioner ingår också i vår byggingenjörsutbildning.

Att läsa till Byggingenjör på yrkeshögskola

Att läsa till byggingenjör på yrkeshögskola innebär att du får en unik möjlighet att kombinera praktik, projekt och teoretiska ämnen. Efter avslutad utbildning till byggnadsingenjör är det konkreta målet att du ska besitta förmågan att planera, samordna och slutföra byggrelaterade projekt. För de flesta är utbildningen också vägen till arbete. Genom utbildningens två praktikperioder (12 veckor vardera) får du omsätta dina kunskaper i praktiken, vilket ger dig betydelsefull erfarenhet som du kommer att kunna dra nytta av och använda som språngbräda när det är dags att starta din karriär som byggnadsingenjör.

Är du intresserad av att studera en Yh-utbildning men inom ett annat yrke? På Newton är vi stolta över att kunna erbjuda YH-utbildningar inom fastighetsbranschen. Du kan exempelvis läsa Fastighetsförvaltare - YH eller Teknisk förvaltare - Utbildning (YH). Vi erbjuder även utbildningar och kurser inom flera andra områden och branscher också.

Läs intervjun med Kalle som gör sin LIA som konstruktör på Kåver & Mellin

Vad gör en byggnadsingenjör?
Efter avslutad byggingenjörsutbildning
Behörighetskrav
Datorkrav
Kursöversikt
Byggnadsingenjör - Utbildning - Stockholm
Byggnadsingenjör - Utbildning - Malmö
Att få tag på Byggnadsingenjörer har under de senaste fem åren varit ett branschproblem. Orsaken är en kombination av en generell brist på Byggnadsingenjörer i branschen, samt att det finns en svårighet att få tag på rätt kompetens med mer praktisk erfarenhet. Generellt sett ligger byggsektorn efter när det kommer till digitalisering, och sådan kompetens är något som framöver kommer att efterfrågas.

Utbildningens samarbetsföretag

Stockholm Start V.33
Malmö Start V.33
400 yh-poäng (2 års heltidsstudier). CSN-berättigad
Ansökan sker på yh-antagning.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.