English
English
Öppen för bokning

Diplomerad Fastighetsekonom

Vår uppdaterade Diplomutbildning inom Fastighetskonomi inkluderar nu det viktiga och spännande ämnet cirkulär ekonomi. Lär dig om resultat- och budgetansvar med ett hållbart perspektiv.

Fastighetsekonomi – utbildning för ansvar

Arbetar du med fastighetsekonomi ska du kunna ta ett resultat- och budgetansvar för de fastigheter som du är ansvarig för. Med Newtons utbildning Diplomerad Fastighetsekonom ökar din förståelse för ekonomiska beslut inom fastighetsbolag och du kan enklare göra korrekta ekonomiska bedömningar. Du får bland annat lära dig olika metoder och verktyg för budgetering, kalkylering, lönsamhetsbedömning och nyhet för 2024 cirkulär ekonomi.

Vad menas med Cirkulär Ekonomi för dig med ett ekonomiskt ansvar i fastighetsbranschen?

Cirkulär ekonomi inom fastighetsbranschen handlar om att minska avfall och resursanvändning genom att återanvända, återvinna och maximera effektiviteten av material och resurser i bygg- och fastighetsprojekt.

Att fördjupa dig i cirkulär ekonomi är en strategisk satsning. Det ger dig  möjligheten att effektivt hantera ekonomin samtidigt som du stärker bolagets hållbarhetsprofil och varumärke. Genom att minska miljöpåverkan och vara förberedd på framtida regleringar, positionerar du ditt företag ekonomisk framgång och hållbarhet. Cirkulär ekonomi är en kraftfull kombination av ekonomiskt ansvar och strategisk hållbarhet.

Så kan du använda kunskaperna från utbildningen

Den svenska fastighetsmarknaden är för närvarande starkt inriktad på de enskilda fastigheternas ekonomiska resultat och deras framtida lönsamhetspotential. I utbildningen ”Diplomerad fastighetsekonomi” kommer vi också att undersöka fastighetsekonomi från ett fastighetsförvaltares perspektiv, både för enskilda fastigheter och fastighetsportföljer.

Som Diplomerad fastighetsekonom kan du:

 • Budgetera
 • Ekonomiskt analysera den löpande ekonomin
 • Utföra analyser för värdeskapande åtgärder
 • Genomföra värderingar på enskilda fastigheter och på fastighetsportföljer
 • Identifiera områden för att gå från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi inom fastighetsbranschen

Du har också en förståelse för det skattemässiga regelverket som berör fastighetsverksamheten.

Mer om utbildningen

Utbildningens innehåll

Budgetering och ekonomiska planer för fastigheter

 • Den löpande ekonomin i en fastighetsportfölj bevakas löpande, både avseende vad som hänt bakåt i tiden och kanske viktigare vad som kommer att hända i framtiden.
 • Budgetering och ekonomiska prognoser för enskilda fastigheter är ett stående arbetsmoment i de flesta fastighetsbolag för att fånga framtida kostnader och intäkter.

Ekonomisk analys och redovisning av fastigheter

 • Lika viktigt som att följa den löpande ekonomin, lika viktigt är det att kunna göra ekonomiska analyser av det egna beståndet för att kunna identifiera effektiviserings- och utvecklingspotentialer för att på så sätt förbättra fastighetens värdeutveckling.

Kalkyleringsmetoder

 • Fastigheter är en verksamhet som kräver relativt stort kapital där målsättningen är att kapitalet, över förhållandevis lång tid, ska generera ett löpande kassaflöde och en värdeutveckling.
 • För att kunna säkerställa detta görs löpande ekonomiska kalkyler.
  Vi går igenom de vanligaste kalkylmetoder, både i teorin och med hjälp av övningar för att kunna beräkna lönsamheten i olika fastighetsinvesteringar samt hur de påverkar fastighetens värdeutveckling.

Fastighetsvärdering

 • De senaste åren har fastighetsmarknaden blivit allt mer transaktionsintensiv, det vill säga, antalet köp och försäljning av fastigheter har ökat kraftigt, varför fastighetens värdeutveckling, på kort och lång sikt är av stor betydelse.
 • Fastighetsmarknaden
 • Vi fortsätter med exempel och övningar gällande fastighetsvärdering

Skatt och taxering

 • Fastighetstaxering och fastighetsskatt
 • Fastigheter är ett område som påverkas av skattelagstiftningen på många olika sätt, beroende på hur fastighetsverksamheten är organiserad.
 • Då Skattelagstiftningen är relativt omfattande görs en kortfattad beskrivning av de vanligaste skatterna inom fastighetsmarknaden

Fastighetssanktioner

 • Då fastighetsmarknaden är en volatil marknad är dess aktörer/investerare mycket intresserade att ständigt göra beräkningar om vilka risker som tas i olika delmarknader.
 • Målsättningen är att ha en fastighetsportfölj som årligen levererar en jämn avkastning.
 • Vi går igenom teorin och gör återkopplingar till tidigare avsnitt.

Cirkulär Ekonomi

 • Vad menas med Cirkulär Ekonomi?
 • Exempel på Cirkulär Ekonomi i fastighetsbranschen

Förkunskap

Utbildningen vänder sig till dig som idag är aktiv inom fastighetsbranschen och vill utveckla dina kunskaper inom fastighetsekonomi. Alternativt att du har ekonomisk bakgrund och vill nischa dig mer mot fastighetsekonomi.. För rådgivning och frågor är du välkommen att kontakta Kicki Fäldt.

Efter utbildningen

Har du lärt dig:

– Innebörden och använda de ekonomiska begreppen som används inom fastighetsekonomin för att analysera effektivitet och avkastningsförmåga.

– Du kan upprätta budget och prognoser för enskilda fastigheter eller ett fastighetsbestånd.

– Att redogöra och beräkna fastighetens löpande ekonomi.

– Beräkna lönsamheten i olika fastighetsinvesteringar samt hur de påverkar fastighetens värdeutveckling.

– Förståelse för den skattelagstiftning som är relevant för fastighetsmarknaden, både avseende löpande drift, uthyrning och transaktioner av fastigheter samt fastighetsbolag.

– Kan utföra marknadsanalyser och fastighetsvärderingar. Du kan analysera kassaflöden samt deras påverkan på olika affärsmöjligheter, både avseende fastighetens värdeutveckling och i uthyrningssituationer.

– Kunna redogöra för vad som menas med Cirkulär Ekonomi och ge exempel på områden inom fastighetsbranschen där en förflyttning kan ske från Linjär Ekonomi till Cirkulär ekonomi samt såväl de ekonomiska som miljömässiga konsekvenserna av detta.

Föreläsare med branscherfarenhet

På Newton har vi engagerade och kompetenta föreläsare och lärare som har gedigen erfarenhet och dokumenterad ämneskompetens inom fastighetsförvaltning. Deras expertis och erfarenhet från näringslivet kommer att bidra till en praktiskt orienterad undervisning och ge dig insikter och verktyg som är relevanta för dagens arbetsliv.

Betalningsalternativ för dig som privatperson – SVEA Ekonomi

Vi samarbetar med Svea för att erbjuda dig som privatperson marknadens bästa betallö

sningar. Med Sveas smidiga funktioner ser vi till att dina transaktioner är trygga och säkra – och du kan välja det betalsätt som passar dig bäst.

Kursöversikt

Hösten 2024
Distans

Allmänna villkor

Här kan du läsa Newtons Allmänna Villkor

DIPLOMUTBILDNING

ORT & DATUM

Distans | 10 sep-12 nov

OMFATTNING

Deltid 3 månader

KURSAVGIFT

49 500 kr exkl. moms

Bokning stänger 30 dagar före kursstart.

Kontakt

Kicki Fäldt

Sälj & Marknadskoordinator

070-140 43 59
kicki.faldt@newton.se

Fler diplomutbildningar inom fastighetsbranschen

Vad kan vi hjälpa dig med?

Har du frågor kring kursen är du välkommen att kontakta oss. Våra utbildningsrådgivare hjälper dig gärna.

Vilket tillfälle vill du boka?