49 500 kr exklusive moms Anmäl direkt
Distans 10 oktober
Distans 14 mars 2025
Deltid 3 månader
Stäng
Diplomutbildning

Diplomerad Projektledare Bygg & Fastighet

Leverera kvalitativa byggrelaterade projekt med Newtons utbildning Diplomerad Projektledare inom bygg och fastighet.

Projektledare bygg - utbildning som ger bred kunskap

Alltmer arbete utförs idag i projektform, så även inom bygg- och fastighetssektorn. Med Newtons utbildning Diplomerad Projektledare Bygg & Fastighet kommer du lära dig att hantera flera olika verktyg och metoder för att klara av att leverera rätt resultat i projekt specifika för fastighetsbranschen.

Nytt för 2024 är att utbildningen också tar upp de viktiga delarna kring hållbart byggande, miljöcertifiering som bedömer hur miljömässigt anpassad en byggnad är och livscykelanalys (LCA) som är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel.

Vill du bli projektledare inom bygg? Utbildning hos oss ger dig de verktyg och grundläggande kunskaper som du behöver för att leverera kompletta byggprojekt!

Läs mer om vår utbildning för projektledare inom bygg och fastighet, eller anmäl dig direkt!

Anmäl dig här!

Projektledare inom Bygg & Fastighet – en nyckelroll

Gemensamt för många projekt är att du med givna resurser ska prestera ett resultat till en budgeterad kostnad inom en viss tidsram. Det kräver kunskap, eftertanke, drivkraft, ansvarstagande och ett modernt ledarskap, både hos projektledaren och övriga projektmedlemmar.

Detta skiljer sig inte åt mellan byggprojekt och andra projekt. Som blivande projektledare inom bygg och fastighet kommer du därför att lära dig hantera projektledningens alla element med arbetssätt, tekniker och modeller enligt byggsektorns alla regelverk.

Denna utbildning ger dig rätt kunskaper för ett metodiskt arbetssätt som hjälper dig att leverera genomarbetade projekt. Utbildningen leder till ett diplom från Newton men är också en förberedelse för PMI- och IPMA-certifiering.

Vad är hållbart byggande

Hållbart byggande innebär bland annat att skapa förutsättningar för att bostäder kan byggas till rimliga kostnader och att samtidigt hushålla med resurserna mark, vatten, energi och råvaror. Det innebär också att sträva mot en cirkulär ekonomi med resurseffektiva och giftfria kretslopp.

Efter avslutad fastighets- & byggprojektledare-utbildning

Efter avslutad fastighets- och byggprojektledare-utbildning får du verktyg som ger dig ett övergripande ansvar för att planera och följa upp tid, ekonomi och kvalitet. Du blir en nyckelperson och ditt arbete är både kreativt och koordinerande - du är en problemlösare som ser detaljerna i helheten.

I din roll som byggprojektledare så ska du planera och strukturera upp det dagliga arbetet samtidigt som du fungerar som ett stöd för beställare, projektörer och byggentreprenörer. Under utbildningen får du kunskap och verktyg för att kunna leda arbetet under ett fastighets- eller byggprojekt med allt vad det innebär.

Läs artikeln bygg med Björn - Diplomerad Projektledare Bygg och Fastighet

Arbetsmarknaden för byggprojektledare

Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden ser ljusa ut. Det finns stor efterfrågan efter fastighets- och byggprojektledare med utbildning. Diplomutbildningen är en bra språngbräda som tar dig rätt ut i arbetslivet. Dina framtida uppdragsgivare kan vara beställare eller entreprenörer som bedriver totalentreprenad.

Bland våra diplomutbildningar hittar du också läsa till diplomerad fastighetsförvaltare eller till diplomerad fastighetsekonom. Vårt utbud av utbildningar innehåller också kortare fastighetskurser för dig som har yrkeserfarenhet och viljan att lära och utvecklas inom nya områden.

Betalningsalternativ för dig som privatperson - SVEA Ekonomi

Vi samarbetar med Svea för att erbjuda dig som privatperson marknadens bästa betallösningar. Med Sveas smidiga funktioner ser vi till att dina transaktioner är trygga och säkra – och du kan välja det betalsätt som passar dig bäst.

Läs mer om utbildningen Diplomerad Projektledare Bygg/Fastighet ⬇
Utbildningens innehåll
Upplägg
Förkunskap
Efter utbildningen
Det här är en bransch som hela tiden utvecklas. Allt fler arbeten genomförs i projektform och det kräver i sin tur fler kvalificerade projektledare.

Betalningsalternativ för dig som privatperson - SVEA Ekonomi

49 500 kr exklusive moms Anmäl direkt
Distans 10 oktober
Distans 14 mars 2025
Deltid 3 månader

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.