English
English
Öppen för ansökan

Energioptimering

Delta i Sveriges grönare framtid med vår korta YH-kurs i energioptimering. Lär dig hur du kan bidra till att minska energiförbrukningen inom fastighetssektorn, som står för en tredjedel av landets totala energianvändning. Genom att förbättra energieffektiviteten i byggnader kan du vara med och arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål.

Förstå och ta kontroll över din fastighets energianvändning

Denna kurs ger dig insikter om hur du kan se din fastighet som ett system där alla delar samverkar för att uppnå optimal effektivitet. Vi undersöker faktorer som påverkar inomhusklimatet och hur olika installationer fungerar tillsammans. Kursen utrustar dig med verktyg för att skapa ett hållbart inomhusklimat och bedöma teknikval ur ett hållbarhetsperspektiv.

Praktisk kunskap för systemintegration och mätning

Utforska hur installationer kan integreras i styrsystem och övervakningscentraler och få grundläggande kunskaper i mätningsteknik. Kursen utrustar dig med förmågan att självständigt analysera, bedöma och föreslå förbättringar för att optimera en fastighets energianvändning.

Effektivisera energi med kunskaper om optimering

Kursen ger dig en djupgående genomgång av reglersystemets uppbyggnad och funktion. Under utbildningen får du också med dig kunskaper om olika tekniska lösningar för optimering av energi. Du får lära dig hur företag kan jobba med energiledningssystem, om olika typer av energieffektiviserande åtgärder samt om hur du kan gå tillväga för att utreda, utvärdera och föreslå åtgärder för minskad energiförbrukning i både bostäder och industriella lokaler.

För dig som redan jobbar inom fastighetsbranschen och är intresserad av att lära dig mer har vi en tvådagarsutbildning som lär dig om drift- och energioptimering i fastighet.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Denna korta YH-kurs är helt kostnadsfri. Dessutom är den CSN-berättigad, vilket innebär att du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under din studietid.

Mer information

Ansökningsinstruktion

 1. Gå in på newton.se och klicka på ”Ansök Nu” på de utbildningar du vill söka till
 2. Skapa en ansökan på  yh-antagning.se
 3. Ladda upp gymnasiebetyg (som PDF eller JPG)
  Om du glömmer detta bedöms din ansökan som obehörig tills du inkommer med dina handlingar. Om du saknar behörighet, läs om Reell kompetens nedan.
 4. Lämna in ansökan (viktigt!)
  Även om du inte har dina handlingar klara för uppladdning rekommenderar vi dig ändå att lämna in din ansökan. Din ansökan kommer bedömas som obehörig tills vidare men du kommer få påminnelser om att komplettera och övrig information.
 5. Boka tid för Särskilt prov (urvalstest och underlag för bedömning av reell kompetens)
  Du anmäler dig till provet på Yh-antagning.se under fliken händelser så snart du lämnat in din ansökan.
  Provet är skriftligt och genomförs digitalt på distans. Provet innehåller områden som exempelvis byggnadsteknik, fastighetsteknik, underhållsplanering, fastighetsekonomi och juridik.  
 6. Genomför det Särskilda provet
  I de fall vi har fler behöriga sökande än antal platser gör vi ett urval, resultatet på provet bestämmer vilken plats i rangordningslistan du får och ligger också till grund för bedömning av reell kompetens.

Reell kompetens – Om du saknar behörighet

 • Reell kompetens (Om du saknar behörighet eller inte hittar dina gymnasiebetyg)
  För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan bedöma att den sökande har så kallad reell kompetens, d.v.s. en bedömning görs att den sökande kan klara utbildningen med goda resultat. För att kunna åberopa reell kompetens måste det finnas underlag som styrker den motsvarande kompetensen.  

Om du saknar grundläggande behörighet (Gymnasieexamen) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom: 

 • Att genomföra det särskilda provet till utbildningen med minst 50% rätta svar. 

Om du saknar särskild behörighet (6 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:  

 • Att bifoga examens- och/eller utbildningsbevis som styrker att du har motsvarande kompetens genom minst 12 månaders heltidsstudier inom relevant utbildning som exempel Fastighetsförvaltare, Teknisk förvaltare och Fastighetstekniker.  

Kursupplägg & Datum

Undervisningen kombinerar det bästa av två världar – det direkta engagemanget från klassrumsundervisning och flexibiliteten av digital inlärning via Teams. Alla teoretiska lektioner spelas in och görs tillgängliga på vår gemensamma läroplattform, vilket innebär att du kan ta del av lektionerna när det passar dig bäst.

Mål efter utbildningen

Värme, ventilation och pumpar
I denna kurs får studenten lära sig se fastigheten som ett system där alla delar måste samverka för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

 • Faktorer som påverkar inomhusklimatet
 • Hur byggnader och dess installationer påverkar miljön och klimatet
 • Förstå hur de olika installationerna fungerar i fastigheten, enskilt och tillsammans
 • Skapa ett hållbart inomhusklimat genom fastighetens ventilations-, värme-och kylsystem
 • Bedöma rimligheten i teknikval ur hållbarhetsperspektiv
 • Bedöma vad som skapar ett lämpligt och accepterat inomhusklimat för hyresgästerna
 • Självständigt identifiera problem och föreslå väl underbyggda förbättringsåtgärder och energibesparingsåtgärder
  stem integration och mätning
  denna kurs får studenten en praktisk inblick hur installationer kan integreras i styrsystem och övervakningscentraler. Den studerande får även grundläggande kunskaper i mätningsteknik.

Systemintegration av installationer och styrsystem

I denna kurs får studenten en praktisk inblick hur installationer kan integreras i styrsystem och övervakningscentraler. Den studerande får även grundläggande kunskaper i mätningsteknik.

 • Redogöra för mätning och mätningsteknik
 • Redogöra för faktorer som påverkar styrningen av fastigheten
 • Planera för och följa upp arbetet med systemintegration
 • Utföra mätningar
 • Självständigt kunna analysera, bedöma och besluta om ändringar för att förbättra en fastighets energianvändning

Energioptimering

 • Kunskap om reglersystems uppbyggnad och funktion
 • Olika tekniska lösningar
 • Hur företaget kan arbeta med energiledningssystem
 • Energianvändning och effektivisering i bostäder/hushåll samt i industri/lokaler
 • Olika typer av energieffektiviserande åtgärder
 • Förmåga att utreda och värdera energieffektiviserande åtgärder
 • Ta fram och värdera åtgärder för att minska energiförbrukningen
 • Utforma installationer för att ge minskad energianvändning
 • Beräkna energibehov och föreslå energieffektiviseringsåtgärder
 • Självständigt identifiera problem och föreslå väl underbyggda förbättringsåtgärder och energibesparingsåtgärder

Behörighetskrav

Om du saknar behörighet eller inte hittar dina gymnasiebetyg kan du åberopa reell kompetens.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan bedöma att den sökande har så kallad reell kompetens, d.v.s. en bedömning görs att den sökande kan klara utbildningen med goda resultat.

För att kunna åberopa reell kompetens måste det finnas underlag som styrker den motsvarande kompetensen. 

Om du saknar grundläggande behörighet (Gymnasieexamen) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

 • Att genomföra det särskilda provet till utbildningen med minst 50% rätta svar.

Om du saknar särskild behörighet (6 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

 • Att bifoga examens- och/eller utbildningsbevis som styrker att du har motsvarande kompetens genom minst 12 månaders heltidsstudier inom relevant utbildning som exempel Fastighetsförvaltare, Teknisk förvaltare och Fastighetstekniker

Allmänna villkor

Här kan du läsa Newtons Allmänna Villkor

YH-KURS

ORT & STARTDATUM

Distans – Stockholm | Vecka 39
Distans – Göteborg | Vecka 39

OMFATTNING

12 veckor heltid 100% studietakt
All undervisning sker digitalt två dagar i veckan (kl. 15-19). En heldag på plats för kunskapskontroll genom laborationsövning (kl.9-15). Tiderna kan ändras.

POÄNG

60

SISTA ANSÖKNINGSDAG

27 aug 2024

CSN-BERÄTTIGAD

Kontakt

Pontus Stolt

Korta Yh-Kurser

pontus@newton.se

Fler YH-Kurser

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få svar på dina frågor och hjälp med ditt ärende. Om du inte hittar det du söker, tveka inte att kontakta oss – vi är här för att hjälpa dig!

Välj ort

Ansökan sker på yh-antagning.se