English
English
Öppen för ansökan

GDPR för IT-sektorn

Skydda personuppgifter och säkerställ GDPR-efterlevnad inom IT-sektorn. Denna korta YH-kurs ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att möta de strikta kraven i GDPR-lagstiftningen. Lär dig hur du kan implementera integritetsprinciper i digitala system och applikationer för att skapa en säkrare och mer ansvarsfull IT-miljö.

Få insikt i GDPR och dess påverkan

Denna kurs ger dig en djup förståelse för GDPR-bakgrund och syfte, samt dess specifika krav på IT-sektorn. Du kommer att lära dig att identifiera och hantera personuppgifter korrekt samt säkerställa att registrerades rättigheter respekteras i alla digitala system.

Praktiska färdigheter för integritetssäkring

Lär dig att tillämpa Privacy by Design och Privacy by Default i systemutveckling. Kursen utrustar dig med praktiska verktyg för att implementera kryptering och anonymisering av data, samt effektiva rutiner för automatiserad datagallring och uppfyllande av raderingsbegäran.

Optimera ditt GDPR-arbete

Utforska hur du kan analysera och förbättra dina system för att säkerställa full GDPR-efterlevnad. Kursen ger dig kunskaper om ENISA riktlinjer och hur du kan implementera säkerhetsrutiner som skyddar personuppgifter genom hela systemets livscykel.

För alla som arbetar med IT-system

Denna kurs är designad för dig som jobbar med IT-system, oavsett om du är systemutvecklare, testare, business analyst, UX/UI-designer, scrum master eller projektledare. Fördjupa dina kunskaper om GDPR och säkerställ att dina projekt följer de senaste lagkraven.

Ditt nästa steg i karriären

Den här korta YH-kursen är en investering i din framtid. Den kan stärka dina befintliga kunskaper och kompetenser inom fastighets- eller byggbranschen. Med den kan du positionera dig själv inom hållbar samhällsutveckling.

Mer information

Kostnadsfri och CSN:berättigad

Denna YH-kurs är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under din studietid, vilket möjliggör vidareutbildning utan ekonomiska hinder.

Kursens genomförande

Kursen genomförs på distans med undervisning via Teams. Den inleds med en digital introduktionsträff och följs upp löpande via digitala verktyg, telefon och e-post. Lektioner spelas in och finns tillgängliga på lärplattformen, vilket möjliggör flexibel inlärning och repetition. Praktiska grupp- och projektuppgifter genomförs också via Teams.

Mål med utbildningen:

Denna kurs är utformad för att ge dig specialistkunskaper i GDPR – digitala system och tjänster GDPR – lagstiftning och syfte och dess tillämpning inom IT-sektorn. Du kommer att gå ifrån kursen med:

Kunskaper om:

 • Bakgrund och syfte med GDPR-lagstiftningen och dess betydelse för företag och organisationer.
 • Vad som utgör personuppgifter och hur dessa hanteras i olika system.
 • Registrerades rättigheter och hur dessa ska bemötas.
 • Privacy by Design och Privacy by Default enligt artikel 25 GDPR.
 • ENISAriktlinjer och krav på systemutveckling.
 • Designkrav för databasmodeller och affärssystem.
 • Implementering av kryptering och anonymisering av känsliga data.
 • Rutiner för automatisk datagallring och hantering av raderingsbegäran.

Färdigheter att:

 • Förklara och reflektera kring relevanta delar av GDPR för företag och organisationer.
 • Säkerställa att registrerades krav på radering tillgodoses.
 • Analysera behovet av personuppgifter i relation till lagstiftningens krav.
 • Utveckla system för kryptering och anonymisering av personuppgifter.
 • Designa system som säkerställer att otillåtna personuppgifter inte samlas in.
 • Utveckla system med automatiserad datagallring och radering.

Kompetens att:

 • Självständigt analysera och kartlägga företagets behov av personuppgifter i relation till GDPR.
 • Ställa relevanta krav på systemdesign för gallring och kryptering av personuppgifter.
 • Utforma funktionskrav för databaser och affärssystem.
 • Utveckla system och applikationer med automatiserad datagallring och radering på begäran.

Ansökningsinstruktion

 1. Gå in på newton.se och klicka på ”Ansök Nu” på de utbildningar du vill söka till
 2. Skapa en ansökan på yh-antagning.se
 3. Ladda upp gymnasiebetyg (som PDF eller JPG)
  Om du glömmer detta bedöms din ansökan som obehörig tills du inkommer med dina handlingar. Om du saknar behörighet, läs om Reell kompetens nedan.
 4. Lämna in ansökan (viktigt!)
  Även om du inte har dina handlingar klara för uppladdning rekommenderar vi dig ändå att lämna in din ansökan. Din ansökan kommer bedömas som obehörig tills vidare men du kommer få påminnelser om att komplettera och övrig information.
 5. Boka tid för Särskilt prov (urvalstest och underlag för bedömning av reell kompetens)
  Du anmäler dig till provet på Yh-antagning.se under fliken händelser så snart du lämnat in din ansökan.
  Provet är skriftligt och genomförs digitalt på distans. Provet innehåller områden som exempelvis byggnadsteknik, fastighetsteknik, underhållsplanering, fastighetsekonomi och juridik.  
 6. Genomför det Särskilda provet
  I de fall vi har fler behöriga sökande än antal platser gör vi ett urval, resultatet på provet bestämmer vilken plats i rangordningslistan du får och ligger också till grund för bedömning av reell kompetens.

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet:

 • 6 månader relevant arbetslivserfarenhet (heltid).

Saknar du behörighet

Om du saknar behörighet eller inte hittar dina gymnasiebetyg kan du åberopa reell kompetens.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan bedöma att den sökande har så kallad reell kompetens, d.v.s. en bedömning görs att den sökande kan klara utbildningen med goda resultat.

För att kunna åberopa reell kompetens måste det finnas underlag som styrker den motsvarande kompetensen. 

Om du saknar grundläggande behörighet (Gymnasieexamen) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

 • Att genomföra det särskilda provet till utbildningen med minst 50% rätta svar.

Om du saknar särskild behörighet (6 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

 • Att bifoga examens- och/eller utbildningsbevis som styrker att du har motsvarande kompetens genom minst 12 månaders heltidsstudier inom relevant utbildning som exempel Kravanalytiker, Systemutvecklare och IT-projektledare

Allmänna villkor

Här kan du läsa Newtons Allmänna Villkor

YH-KURS

ORT & STARTDATUM

Distans | Vecka 39

OMFATTNING

12 veckor deltid 75% studietakt
All undervisning sker digitalt två dagar i veckan (kl. 15-18). Tiderna kan ändras.

POÄNG

45

SISTA ANSÖKNINGSDAG

27 aug 2024

CSN-BERÄTTIGAD

Kontakt

Pontus Stolt

Korta Yh-kurser

pontus@newton.se

Fler YH-Kurser

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få svar på dina frågor och hjälp med ditt ärende. Om du inte hittar det du söker, tveka inte att kontakta oss – vi är här för att hjälpa dig!

27 aug

Välj ort

Ansökan sker på yh-antagning.se