English
English
Öppen för bokning

Hållbarhet och ekosystemtjänster med fokus på utemiljön

Ekosystemtjänster förbättrar människors välmående och livsvillkor. Med rätt arbetsmetoder så sänker det driftskostnader och ger mer nöjda hyresgäster vilket alltid är det primära målet för långsiktiga fastighetsägare. Boka nu för att säkerställa din plats inför hösten.

Tänk nytt kring ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett avgörande begrepp för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Kursen ”Ekosystemtjänster och hållbar utemiljö” riktar sig till alla som arbetar med utemiljö och byggnadsförvaltning.

Genom att tänka i nya banor kring ekosystemtjänster kan du minska driftskostnader och skapa nöjdare kunder. Under kursen kommer vi att utforska en modern syn på utemiljön. Vi fokuserar på att göra den mer hållbar och skötselvänlig genom att utnyttja ekosystemtjänster.

Du kommer att lära dig hur du kan identifiera, kvantifiera och värdera ekosystemtjänster. Dessutom kommer du att lära dig hur du kan integrera dem i beslutsfattande och förvaltningsprocesser. Vi kommer också att diskutera olika typer av ekosystemtjänster. Vi kommer att prata om deras betydelse för samhället och deras koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs inom ekosystemtjänster

Efter kursen kommer du att ha en djupare förståelse för ekosystemtjänster och hur de kan användas för att skapa en hållbar utemiljö. Du kommer att ha de verktyg som krävs för att kunna integrera ekosystemtjänster i ditt dagliga arbete och för att hjälpa till att driva en hållbar förändring.

Kursen vänder sig till

Förvaltare, Förvaltningschefer, Fastighetschefer

Mer om kursen

Kursinnehåll

 • Grundbegrepp inom Ekosystemtjänster
 • FNs globala mål för hållbar utveckling
 • Agenda 2030
 • Dagvattenhantering
 • Val av växtmaterial
 • Gröna tak vs. svarta tak
 • Hur vi kan öka biologisk mångfald
 • Kreativa utemiljöer
 • Avkopplande miljöer
 • Trädens betydelse
 • Nattkyla
 • Lekplatser
 • Fallskyddsval
 • Uppvärmningsytor/avsvalningsytor
 • Gröna parkeringsytor

I kursavgiften ingår även:

Kursmaterial, fika och lunch om inte annat specificeras.

Allmänna villkor

Här kan du läsa Newtons Allmänna Villkor

KURSER

ORT & STARTDATUM

Inget startdatum

OMFATTNING

1 dag

KURSAVGIFT

Pris på förfrågan

Kontakt

Kicki Fäldt

Sälj & Marknadskoordinator

070-140 43 59
kicki.faldt@newton.se

Fler Fastighetskurser

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få svar på dina frågor och hjälp med ditt ärende. Om du inte hittar det du söker, tveka inte att kontakta oss – vi finns här här för att hjälpa dig!

Intresseanmälan