6 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Kontakta oss för mer information!
Stäng
Kurs

Hållbarhet och ekosystemtjänster med fokus på utemiljön

NYHET! Ekosystemtjänster förbättrar människors välmående och livsvillkor. Med rätt arbetsmetoder så sänker det driftskostnader och ger mer nöjda hyresgäster vilket alltid är det primära målet för långsiktiga fastighetsägare. Boka nu för att säkerställa din plats inför hösten.

Ekosystemtjänster är ett avgörande begrepp för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Kursen "Ekosystemtjänster och hållbar utemiljö" riktar sig till alla som arbetar med utemiljö och byggnadsförvaltning.

Genom att tänka i nya banor kring ekosystemtjänster kan du minska driftskostnader och skapa nöjdare kunder. Under kursen kommer vi att utforska en modern syn på utemiljön. Vi fokuserar på att göra den mer hållbar och skötselvänlig genom att utnyttja ekosystemtjänster.

Du kommer att lära dig hur du kan identifiera, kvantifiera och värdera ekosystemtjänster. Dessutom kommer du att lära dig hur du kan integrera dem i beslutsfattande och förvaltningsprocesser. Vi kommer också att diskutera olika typer av ekosystemtjänster. Vi kommer att prata om deras betydelse för samhället och deras koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs inom ekosystemtjänster

Efter kursen kommer du att ha en djupare förståelse för ekosystemtjänster och hur de kan användas för att skapa en hållbar utemiljö. Du kommer att ha de verktyg som krävs för att kunna integrera ekosystemtjänster i ditt dagliga arbete och för att hjälpa till att driva en hållbar förändring.

Kursen vänder sig till

Förvaltare, Förvaltningschefer, Fastighetschefer

Kursinnehåll
6 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.