English
English
Öppen för ansökan

Hållbarhetsdeklaration – CSRD inom samhällsbyggnad

Delta i omställningen till en hållbar framtid med vår YH-kurs i hållbarhetsdeklaration enligt CSRD inom samhällsbyggnad. Lär dig hur du kan bidra till att uppfylla EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning och skapa en positiv påverkan på miljö och människor. Genom att förstå och implementera hållbarhetsdirektiv kan du spela en central roll i att bygga en hållbar samhällsbyggnadsbransch.

Förstå och implementera CSRD i din verksamhet

Kursen ger dig insikter i EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och dess påverkan på bygg- och fastighetssektorn. Du lär dig om EU:s taxonomi och redovisningsstandarder (ESRS) samt hur hållbarhetsredovisning integreras i företags verksamheter. Du får verktyg för att genomföra dubbel väsentlighetsanalys och kartlägga företagets värdekedja.

Praktisk kunskap för hållbarhetsredovisning

Utforska metoder och strategier för att samla in och analysera data enligt hållbarhetskrav. Kursen ger en grundlig förståelse för GAP-analyser och implementering av sektorspecifika standarder. Du utvecklar färdigheter i att förklara relevanta delar av ESRS och självständigt genomföra hållbarhetsanalyser och redovisning.

För dig som redan jobbar inom fastighets- och byggbranschen

Utbildningen passar yrkesverksamma inom fastighets- och byggbranschen, såsom fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare, fastighetschefer, byggnadsingenjörer och byggprojektledare. Den är också lämplig för hållbarhetsansvariga och redovisningsekonomer som behöver kompetens inom hållbarhetsredovisning enligt CSRD.

Mer information

Ditt nästa steg i karriären

Den här korta YH-kursen är en investering i din framtid. Den kan stärka dina befintliga kunskaper och kompetenser inom fastighets- eller byggbranschen. Med den kan du positionera dig själv inom hållbar samhällsutveckling.

Kostnadsfri och CSN:berättigad

Denna YH-kurs är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under din studietid, vilket möjliggör vidareutbildning utan ekonomiska hinder.

Ansökningsinstruktion

Denna YH-kurs är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under din studietid, vilket möjliggör vidareutbildning utan ekonomiska hinder.

 1. Gå in på newton.se och klicka på ”Ansök Nu” på de utbildningar du vill söka till
 2. Skapa en ansökan på yh-antagning.se
 3. Ladda upp gymnasiebetyg (som PDF eller JPG)
  Om du glömmer detta bedöms din ansökan som obehörig tills du inkommer med dina handlingar. Om du saknar behörighet, läs om Reell kompetens nedan.
 4. Lämna in ansökan (viktigt!)
  Även om du inte har dina handlingar klara för uppladdning rekommenderar vi dig ändå att lämna in din ansökan. Din ansökan kommer bedömas som obehörig tills vidare men du kommer få påminnelser om att komplettera och övrig information.
 5. Boka tid för Särskilt prov (urvalstest och underlag för bedömning av reell kompetens)
  Du anmäler dig till provet på Yh-antagning.se under fliken händelser så snart du lämnat in din ansökan.
  Provet är skriftligt och genomförs digitalt på distans. Provet innehåller områden som exempelvis byggnadsteknik, fastighetsteknik, underhållsplanering, fastighetsekonomi och juridik.  
 6. Genomför det Särskilda provet
  I de fall vi har fler behöriga sökande än antal platser gör vi ett urval, resultatet på provet bestämmer vilken plats i rangordningslistan du får och ligger också till grund för bedömning av reell kompetens.

Reell kompetens – Om du saknar behörighet

 • Reell kompetens (Om du saknar behörighet eller inte hittar dina gymnasiebetyg)
  För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan bedöma att den sökande har så kallad reell kompetens, d.v.s. en bedömning görs att den sökande kan klara utbildningen med goda resultat. För att kunna åberopa reell kompetens måste det finnas underlag som styrker den motsvarande kompetensen.  

Om du saknar grundläggande behörighet (Gymnasieexamen) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom: 

 • Att genomföra det särskilda provet till utbildningen med minst 50% rätta svar. 

Om du saknar särskild behörighet (6 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:  

 • Att bifoga examens- och/eller utbildningsbevis som styrker att du har motsvarande kompetens genom minst 12 månaders heltidsstudier inom relevant utbildning som exempel Fastighetsförvaltare, Teknisk förvaltare och Fastighetstekniker.  

Kursens genomförande

Kursen genomförs på distans med undervisning via Teams. Den inleds med en digital introduktionsträff och följs upp löpande via digitala verktyg, telefon och e-post. Lektioner spelas in och finns tillgängliga på lärplattformen, vilket möjliggör flexibel inlärning och repetition. Praktiska grupp- och projektuppgifter genomförs också via Teams.

Mål med utbildningen

Denna kurs är utformad för att ge dig specialistkunskaper i hållbarhetsredovisning och dess betydelse för verksamheten. Du kommer att gå ifrån kursen med:

Kunskaper om:

 • EU:s taxonomi, redovisningsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och redovisningsstandarden ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
 • Hur krav på hållbarhetsredovisning påverkar den egna verksamheten.
 • Dubbel väsentlighetsanalys och kartläggning av företagets värdekedja.
 • Krav på datainsamling och urval utifrån väsentlighetsanalysen.
 • Strategier och metoder/verktyg med relevans för hållbarhetsdirektivet under en sammanhållen redovisningsperiod.

Färdigheter att:

 • Förklara och reflektera kring relevanta delar av ESRS för företaget.
 • Analysera och implementera sektorspecifika standarder.
 • Genomföra en GAP-analys över relationen mellan nuläge och idealläge utifrån kraven i CSRD.

Kompetens att:

 • Självständigt eller i grupp kunna genomföra väsentlighetsanalys och kartläggning av företagets påverkan på människor ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, samt företagets påverkan på miljö och klimat. Detta inkluderar både den egna produktionen av varor och tjänster samt hela värdekedjan inklusive leverantörer, kunder och omgivande samhälle.
 • Självständigt eller i grupp kunna implementera CSRD i den egna verksamheten för att bidra till en hållbar samhällsbyggnadsbransch.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet:

 • 6 månader relevant arbetslivserfarenhet (heltid).

Saknar du behörighet

Om du saknar behörighet eller inte hittar dina gymnasiebetyg kan du åberopa reell kompetens.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan bedöma att den sökande har så kallad reell kompetens, d.v.s. en bedömning görs att den sökande kan klara utbildningen med goda resultat.

För att kunna åberopa reell kompetens måste det finnas underlag som styrker den motsvarande kompetensen. 

Om du saknar grundläggande behörighet (Gymnasieexamen) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

 • Att genomföra det särskilda provet till utbildningen med minst 50% rätta svar.

Om du saknar särskild behörighet (6 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

 • Att bifoga examens- och/eller utbildningsbevis som styrker att du har motsvarande kompetens genom minst 12 månaders heltidsstudier inom relevant utbildning som exempel Fastighetsförvaltare, Teknisk förvaltare och Fastighetstekniker

Allmänna villkor

Här kan du läsa Newtons Allmänna Villkor

YH-KURS

ORT & STARTDATUM

Distans | Vecka 39

OMFATTNING

12 veckor deltid 50% studietakt.
All undervisning sker digitalt en dag i veckan (kl. 15-19). Tiderna kan ändras.

POÄNG

30

SISTA ANSÖKNINGSDAG

27 aug 2024

CSN-BERÄTTIGAD

Kontakt

Pontus Stolt

Korta Yh-Kurser

pontus@newton.se

Fler YH-Kurser

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få svar på dina frågor och hjälp med ditt ärende. Om du inte hittar det du söker, tveka inte att kontakta oss – vi är här för att hjälpa dig!

Välj ort

Ansökan sker på yh-antagning.se