12 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Distans 16-17 oktober
2 heldagar
Stäng
Kurs

Hyresjuridik Bostad – grundkurs

Hyresjuridik är ett område med flertalet fallgropar och hög risk för att göra formella fel som leder till juridisk skada.

Hyresjuridik – kurs med fokus på bostadslägenhet

Vår hyresjuridik-kurs lägger stor vikt på den grundläggande juridiken och förståelsen för hyresjuridiken. I alla fastighetsföretags verksamheter spelar hyreslagen (Jordabalken 12 kap) en central roll; den agerar kunskapsstöd i kontakten med hyresgästerna i frågor som rör hyresrätten. I Newtons hyresjuridik-kurs lär du dig om hyreslagens regler och tolkningen av dem, gällande allt från inflyttning fram till utflyttning, framför allt kopplat till bostadslägenheter.

Resultat efter avslutad kurs: Hyresjuridik Bostad

Efter avslutad kurs Hyresjuridik Bostad har du grunderna i hyreslagen för bostäder klart för dig. Du har fått verktyg för att på ett sakligt sätt ta dig an diskussioner med hyresgäster samt känna dig säker på att tackla ett hyresjuridiskt problem. Med de kunskaper du fått kan du förebygga tvister och på så sätt spara både tid, kostnader och lägga grunden till en bra hyresrelation till din hyresgäst.

Kursen vänder sig till

Vår kurs inom hyresjuridik är en utbildning som vänder sig till uthyrare, fastighetsförvaltare, förvaltningsassistent, administratör och andra som kommer i kontakt med hyresjuridiska frågor på bostadsföretaget.

Kursmoment
I kursavgiften ingår även:
Allmänna villkor
12 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Distans 16-17 oktober
2 heldagar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.