13 500 kr exklusive moms Anmäl direkt
Göteborg 14-15 maj
Stockholm 6-7 november
Göteborg 15-16 oktober
2 heldagar
Stäng
Kurs

Praktisk Elteknik

Vår kurs i elteknik lär dig vilka elsäkerhetsåtgärder som skall vidtas vid elarbete – viktig kunskap för din och andras säkerhet.

Praktisk Elteknik är vår kurs som lär dig hur du på ett teoretiskt och praktiskt sätt utför elarbeten som inte kräver auktorisation. Du får kunskaper som medför att du kan uppfylla kraven på personsäkerhet samt känna till vilka krav som ställs på elutrustning i olika miljöer och utrymmen, med avseende på kapslingsklass.

Newtons elkurs ger grundläggande elkompetens för att kunna utföra undantagsarbeten enligt ELSÄK-FS 2017:2, dvs utbildningen syftar till att deltagaren efter genomförd kurs har erforderlig kompetens. Kursens innehåll är upplagt så att du som deltagare praktiskt får hantera mätinstrument och skruvmejsel på övningar hämtade från verkligheten.

Du får mäta spänning, ström och resistans och lär dig att hantera vägguttagsprovare. Att byta ett eluttag eller en strömställare kräver kunskap om frånskiljning, spänningslöshetskontroll och kontroll av utfört arbete.

Resultat efter kurs

Efter genomförd elkurs kan du begreppen ström, spänning, resistans och effekt. Kunskaper i att mäta och beräkna effekt, ström och spänning samt kontrollera ditt eget arbete.

Kursen vänder sig till

Fastighetsvärdar, bovärdar, husvärdar, fastighetstekniker, fastighetsskötare med flera.

Just att få testa allt själv i rent praktiska övningar gjorde att jag lärde mig väldigt mycket av att skruva och pilla och samtidigt se om jag gjort rätt eller fel. Daniel Rylander - SGS Studentbostäder
Kursmoment
I kursavgiften ingår även:
Allmänna villkor
13 500 kr exklusive moms Anmäl direkt
Göteborg 14-15 maj
Stockholm 6-7 november
Göteborg 15-16 oktober
2 heldagar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.