6 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Malmö 15 feb
Göteborg 14 mars
Distans 23 april
1 heldag
Stäng
Kurs

Praktisk juridik för bovärdar/ fastighetsskötare

Utbildningen för dig som önskar ett erfarenhetsutbyte inom frågor för hyresjuridiken

Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en genomgång av de juridiska regler som gäller i den vardagliga kontakten mellan fastighetspersonal och hyresgäster. Under kursens gång ges många tillfällen till att ställa frågor och diskutera olika situationer som uppstår i vardagsarbetet. Många exempel på hur olika situationer har lösts i verkligheten ges också. Därutöver förekommer flera lärorika grupparbeten.

Resultat efter kurs

Efter kursen vet deltagaren vilka rättigheter och skyldigheter hyresvärden och hyresgästen har gentemot varandra. Du vet hur du som representant för hyresvärden får agera i olika situationer och vilka lagar ni kan åberopa för genomförandet.

Kursen vänder sig till

Bovärdar, fastighetsvärdar, husvärdar, fastighetsskötare, fastighetstekniker mfl.

Kursmoment
I kursen ingår även:
Allmänna villkor
6 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Malmö 15 feb
Göteborg 14 mars
Distans 23 april
1 heldag

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.