13 500 exklusive moms Anmäl direkt
Malmö 9-10 oktober
Stockholm 5-6 november
Göteborg 10-11 december
Heltid 2 dagar
Stäng
Kurs

Skadebesiktning och fukthantering

Denna kurs i skadebesiktning och fukthantering är framtagen genom vår tidigare kurs om våtrumsskador samt fuktkurs om fukt/mögel i fastigheter. Vi fokuserar på att identifiera källorna till skador, diskutera energieffektiva åtgärder och ge dig de nödvändiga verktygen för att förebygga och hantera fukt- och mögelproblem.

Fukt - och skadebesiktningskurs om problem och åtgärder

Fuktskador utgör idag det mest framträdande byggtekniska problemet och leder ofta till omfattande konsekvenser som röta och mögelbildning. Dessa åtgärder kan vara kostsamma att hantera. Under vår skadebesiktnings- och fuktkurs kommer vi att utforska de vanligaste källorna till fukt- och mögelskador, inklusive husets VVS-installationer, boendevanor samt externa faktorer som klimat och läge. Vi kommer också att diskutera konsekvenserna av energieffektiva åtgärder.

Skadebesiktning av våtrum och lämpliga åtgärder

En viktig del av kursen är att tillhandahålla aktuell kunskap om skadebesiktning av våtrum. Du kommer att lära dig om effektiva metoder och tekniker för att identifiera fukt- och mögelskador samt bedöma deras omfattning. Vi kommer att diskutera lämpliga åtgärder för att förebygga och hantera problemen på ett effektivt sätt.

Efter avslutad kurs i skadebesiktning och fukthantering

Syftet med denna kurs är att ge dig de nödvändiga kunskaperna för att förstå orsakerna till fukt- och mögelproblem i fastigheter. Efter avslutad skadebesiktnings- och fuktkurs kommer du att vara väl rustad att förebygga, hantera och åtgärda dessa problem på ett professionellt sätt.

Kursen vänder sig till

Vår kurs i skadebesiktning och fukthantering är relevant för dig som arbetar som fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningsassistenter, fastighetstekniker, fastighetsvärdar, bovärdar m.fl.

Kursinnehåll
I kursavgiften ingår även
Allmänna villkor
13 500 exklusive moms Anmäl direkt
Malmö 9-10 oktober
Stockholm 5-6 november
Göteborg 10-11 december
Heltid 2 dagar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.