Kontakta oss English Svenska
Logga in
6 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Göteborg 6 nov
Stockholm 28 nov
Stäng
Kurs

Styr och reglerteknik

Bygg upp grundläggande kunskaper inom styr- och reglerteknik för effektiv drift och optimering av fastigheters VVS- och ventilationssystem.

Styr- och reglerteknik – utbildning med teori & praktik

Styr- och reglerteknik är en utbildning där deltagarna få lära sig grunderna inom samtliga system och få en översikt över de olika komponenterna, såsom operatörspaneler, givare, ställdon, spjäll, mätare och frekvensomformare. För att få så bra förståelse som möjligt är styr- och reglerteknik en utbildning där teoretiska genomgångar kommer att kompletteras med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Vad innebär styr- och reglerteknik på fastigheter?

Styr- och reglerteknik inom fastigheter fokuserar på att reglera och optimera olika system och processer i en byggnad. Detta kan vara processer som luft- och vattentillförsel, ventilation, uppvärmning och kylning. Varje process styrs vanligtvis av ett reglersystem som mäter aktuell status (t.ex. temperatur, fuktighet, vattenflöde), jämför det med ett önskat referensvärde (t.ex. inställd rumstemperatur), och justerar systemets ingångar för att minimera skillnaden.

Mättekniker, ritningsläsning och relevant lagstiftning

Kursen kommer att ge dig kunskaper inom mättekniker, ritningsläsning och ritteknik, samt en översikt av den relevanta lagstiftningen inom området. Detta är viktigt för att säkerställa en korrekt och effektiv drift av värme- och ventilationssystemens reglerfunktioner.

Optimering av system och inomhusklimat

Du kommer att lära dig hur olika system samverkar och få en förståelse för hur väl optimerade system har en stor inverkan på inomhusklimatet och driftskostnaderna. Kursen kommer att fokusera på energioptimering och tekniker för att säkerställa god teknisk och ekonomisk drift av VVS- och ventilationssystemens reglerfunktioner.

Efter avslutad kurs i styr- och reglerteknik på fastigheter

Efter avslutad kurs kommer du att förstå fastighetens olika styr- och reglersystem, påverka dessa system, och se hur de olika systemen samverkar genom styr- och reglerteknik för att uppnå energioptimering. Dessutom kommer du att kunna genomföra egen tillsyn, kontroll och enklare justeringar av fastighetens styr- och reglersystem.

Kursen vänder sig till

Styr- och reglerteknik är en utbildning som vänder sig till drifttekniker och driftingenjörer som arbetar inom VVS- och ventilationssystem i fastigheter.

Förkunskaper

Det här är en grundkurs som inte kräver några förkunskaper.

Kursinnehåll
I kursavgiften ingår även
Allmänna villkor
6 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Göteborg 6 nov
Stockholm 28 nov

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.