English
English
Öppen för bokning

Underhållsplanering

Underhållsplanering är viktigt för att fastighetens värde ska öka och underhållskostnaderna minska på lång sikt. Det ger dig budgetunderlag och en minskning av antalet reparationer på fastigheten.

Arbeta rätt med underhållningsarbete

Att underhålla en fastighet är en komplex arbetsuppgift där underhållsplanering blir en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet. I denna kurs lär du dig grunderna i underhållsplanering och du får en övergripande inblick i hur du kan arbeta med underhållsplanering på ett framgångsrikt sätt med teoretiska och praktiska moment.

Underhållsplanering av fastighet i teorin & praktiken

Vår kurs i underhållsplanering av fastighet ger dig de verktyg du behöver för att planera underhåll på en fastighet som du äger eller jobbar med. De teoretiska delarna kommer att lägga grunden och guida dig genom termer, viktiga ekonomiska nyckeltal samt gällande lagar och regler som du behöver förhålla dig till vid underhållsplanering.

Kursen lär dig att ta fram strategier och planera underhåll utefter hur olika typer av underhåll samverkar med varandra. Digitala verktyg som kan användas är tex. från Planima – ett flexibelt planeringsverktyg som hjälper till att få kontroll på alla fastigheter.

Resultat efter kurs

Du kommer att ha en tydlig bild över hur en underhållsplan ser ut och hur den arbetas fram samt hur olika material i fastigheterna ändras över tid. Kursen ger också insikt om hur du arbetar långsiktigt med underhållsplanering och håller underhållsplanen uppdaterad.

Kursen vänder sig till

Fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningsassistenter, fastighetstekniker, fastighetsvärdar, bovärdar m.fl.

Mer om kursen

Kursmoment

  • Grundläggande terminologi i underhållsteknik enligt AFF
  • Lagar och regler som styr fastighetens underhållsarbete
  • Olika metoder för att bedöma underhållsbehovet hos olika delar i en fastighet
  • Olika typer av underhåll och hur de samverkar
  • Digital underhållsplanering
  • Underhållsplanering som kontinuerlig och värdeskapande arbetsmetodik i förvaltningen
  • Ekonomiska nyckeltal

I kursavgiften ingår även

  • Kursmaterial
  • Fika och lunch om inte annat specificeras.
  • Digitalt Kursintyg

Allmänna Villkor

Här kan du läsa Newtons Allmänna Villkor

KURSER

ORT & STARTDATUM

Göteborg | 24-25 sep
Stockholm | 22-23 okt

OMFATTNING

2 dagar

KURSAVGIFT

12 900 kr exkl. moms

Kontakt

Kicki Fäldt

Sälj & Marknadskoordinator

070-140 43 59
kicki.faldt@newton.se

Fler Fastighetskurser

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få svar på dina frågor och hjälp med ditt ärende. Om du inte hittar det du söker, tveka inte att kontakta oss – vi finns här här för att hjälpa dig!

Vilket tillfälle vill du boka?