English
English
Öppen för ansökan

VVS-ingenjör

Öppen sen ansökan | Newtons utbildning till VVS-ingenjör gör dig redo för en karriär där teknik och miljömedvetenhet går hand i hand.

En roll med miljö i fokus

I din roll som VVS-ingenjör jobbar du med att planera, konstruera och projektera VVS-system för att skapa bekväma och energieffektiva inomhusmiljöer i allt från bostäder och kontor till skolor, sjukhus och stora industrilokaler. Du tar hänsyn till miljö och hållbarhet genom att minska avfall, spara vatten och minimera negativ påverkan på miljön.

En VVS-ingenjör spelar en viktig roll i både bygg- och fastighetsbranschen. Vår utbildning gör dig redo både för rollen som projektledare och konstruktör. Det innebär att du både får lära dig leda arbetet med installation av avancerade VVS-system samt designa och skapa effektiva VVS-lösningar i CAD och andra tekniska verktyg.

VVS-ingenjörens arbetsuppgifter

Många tror att en montör och en ingenjör utför samma arbetsuppgifter. Men en VVS-ingenjör fokuserar huvudsakligen på att skapa ritningar och utföra beräkningar för VVS-system, vilka sedan överlämnas till montören för installation.

VVS-ingenjörer arbetar med att projektera, designa och beräkna olika energisystem, alltid med miljö, hållbarhet och energieffektivisering i åtanke. Deras arbete sker oftast framför datorn med rit- och designprogram samt CAD, eller på möten med kunder och entreprenörer, snarare än på byggarbetsplatser för att montera systemen.

Skräddarsydd utbildning på yrkeshögskola

En utbildning till VVS-ingenjör på yrkeshögskola ger dig både erfarenhet och kompetens. Tack vare vår nära koppling till ledande företag inom branschen har vi kunnat skräddarsy utbildningen så att den lever upp till de kompetenskrav som företagen ställer. Genom två praktikperioder får du både teoretisk kunskap och värdefull praktisk erfarenhet som för många leder till jobb eller viktiga kontakter med framtida arbetsgivare.

Mer information

Här hittar du mer information om rollen som systemutvecklare och praktisk information om utbildningen.

Utbildning för dig som…

Vår utbildning till VVS-ingenjör passar dig som:

  • Är teknikintresserad
  • Har ett starkt engagemang för miljö och hållbarhet
  • Drivs av intresse för bygg- och fastighetsbranschen
  • Söker en dynamisk och mångsidig karriär med varierande arbetsuppgifter
  • Vill ha gynnsamma arbetsutsikter och möjligheter till karriärutveckling

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning hos Newton har du en lovande framtid framför dig. I Sverige råder för närvarande en stor brist på VVS-ingenjörer, vilket beror på den ökade byggverksamheten och renoveringen av äldre fastigheter med fokus på energieffektivitet och miljöhänsyn.

VVS-branschen är i ständig utveckling och präglas av teknisk innovation med fokus på energi och miljö.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • VVS-ingenjör
  • VVS-projektledare
  • VVS-konstruktör
  • VVS-projektör

Behörighetskrav

Behörighet till yrkeshögskolan
För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du…

1. … har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning

2. … har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar de ovanstående kraven i punkt 1

3. … är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller

4. … genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper VVS-ingenjör
Nationellt program i gymnasieskolan:
Ett högskoleförberedande program, VVS- och fastighetsprogrammet, eller motsvarande

Kurser:

  • Lägst betyget E i Matematik 2 (A, B eller C) eller betyget Godkänd i Matematik B, eller motsvarande

Ansökningsinstruktion

Kursöversikt

Läs mer om kurserna här – Detaljerad kursöversikt kommer inom kort.

Teknik
Tillämpad matematik för VVS-ingenjörer (20 p) 
Energiledning och energieffektivisering (30 p) 
Projektering av VVS-installationer (30 p) 
Systemteknik för värme, vatten och sanitet, grund (35 p) 
Systemteknik för värme, vatten och sanitet, fortsättning (35 p)
Bygg- och förvaltningsprocessen (20 p)
CAD-projektering för VVS-ingenjörer (25 p) 

Kommunikation och försäljning
Personlig utveckling och färdighetsträning, grund (10 p)
Personlig utveckling och färdighetsträning, fortsättning (5 p)
Kundanpassad kommunikation (15 p) 

Ekonomi
Projekt- och investeringskalkylering (20 p) 

Juridik
Upphandling av VVS-relaterade varor och tjänst (15 p) 

LIA-perioder
LIA 1 (60 p)
LIA 1 (60 p)

Examensarbete
Examensarbete (20 p)

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Allmänna villkor

Här kan du läsa Newtons Allmänna Villkor

YH-UTBILDNING

ORT & STARTDATUM

Stockholm | Vecka 33

OMFATTNING

2 års heltidsstudier

POÄNG

400

SISTA ANSÖKNINGSDAG

27 augusti 2024

CSN-BERÄTTIGAD

Kontakt Stockholm

Mia Inde

Utbildningsledare

mia.inde@newton.se

Studentintervju

Nyfiken på andra Yh-utbildningar?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få svar på dina frågor och hjälp med ditt ärende. Om du inte hittar det du söker, tveka inte att kontakta oss – vi är här för att hjälpa dig!

Välj ort

Ansökan sker på yh-antagning.se