Frågor & svar


Hur ansöker jag till Newtons utbildningar?
Du klickar på ”Ansök nu” på respektive utbildning du vill ansöka till. Detta tar dig till yh-antagning.se där du skapar en ansökan. Ansökan för utbildningarna med start till hösten öppnar i början av februari. Läs mer i vår ansökningsinstruktion.

Vad innebär Särskilt Prov?
Det särskilda provet utgör den viktigaste urvalsgrunden till alla Newtons YH-utbildningar och är också en möjlighet för den som saknar formell behörighet att visa sina kunskaper och färdigheter. I de fall vi har fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Resultatet på provet bestämmer viken plats i rangordningslistan du får. På det Särskilda provet får du besöka Newton, träffa vår personal och få mer information om din utbildning. Provet består av två olika delar:

 • Ett skriftligt prov där vi bedömer språkliga färdigheter, matematiska färdigheter och problemlösningsförmåga
  • För sökande till Testare ingår även ett avsnitt om Programmering
  • För sökande till IT-säkerhetstekniker ingår även ett avsnitt om Dator- och nätverksteknik
 • Ett muntligt prov där vi genom övningar i grupp bedömer olika färdigheter hos de sökande

Hur förbereder jag mig för provet?
Provet mäter främst verbala och matematiska/logiska förmågor. Om det var länge sedan du läste matematik kan du fräscha upp dina matematikkunskaper, detta kan du göra på exempelvis matteboken.se.

Vilket medelvärde krävs för att bli antagen?
Gymnasiebetyg är endast behörighetsgivande vilket betyder att vi inte värderar enskilda betyg. Urvalet till utbildningen sker genom det Särskilda Provet. Betyg från högskola påverkar inte urval till utbildningen.

Kan jag ansöka även om jag saknar behörighet?
Ja, för dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen genom reell kompetens. 20% av alla sökande till en utbildning kan även tilldelas en plats via kvoten fri prövning, vilket innebär ett undantag från behörighetskraven.

 • Saknar du betyg eller intyg i behörighetsgivande ämnena Matematik, Engelska och Svenska – Det finns då möjlighet att du genomför ett behörighetsgivande test i det/de ämnena som du saknar. Du gör testet/testen hos oss på plats i samband med det särskilda provet.
 • Saknar du betyg eller intyg i Programmering eller Dator- och nätverksteknik. Då finns det möjlighet att läsa vår kostnadsfria preparandkurs på distans.
 • Har du inte hunnit få en gymnasieexamen – Bifoga ditt samlade betygsdokument av de kurser du avklarat hittills i din ansökan.

Kan jag komplettera med mina betyg senare i min ansökan?
Deltar du i en behörighetsgivande utbildning under våren, t.ex. gymnasie- eller folkhögskoleutbildning, är du välkommen att komplettera med dina betyg för att bedömas som behörig så fort du får dem. Om du blir färdig efter sista kompletteringsdag kommer din ansökan att bedömas som en ”sen anmälan”. Du anses då behörig och blir erbjuden en plats på utbildningen om det finns platser kvar. Gymnasiebetygen sätts oftast tidigare än examensdagen, kontakta din skola och be om ett utdrag.

Preliminärbedömning av betyg
Är du intresserad av att gå en av våra utbildningar men är osäker på om dina betyg räcker till ska du ändå ansöka till utbildningen. Har du skickat in din ansökan får du din behörighet prövad och meddelande om du behöver komplettera. Vi har tyvärr inte möjlighet att göra preliminära bedömningar.

Kan jag söka studiestöd?
Ja, våra Yh-utbildningar ger rätt till studiestöd från CSN. Mer information om studiestöd hittar du på www.csn.se.

Var hålls yrkeshögskoleutbildningarna?
Utbildningarna hålls både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vilken utbildning som går var kan variera beroende på läsår.

Vem kan söka?
Behörighet till yrkeshögskolan samt särskild behörighet kan du läsa om under fliken antagningskrav vid varje utbildning.

Varför startar inte alla utbildningar varje år?
Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) som beslutar vilka utbildningar som får bedrivas och på vilka orter. Detta varierar från år till år och går alltså inte att förutse med säkerhet. Myndighetens beslut baseras på arbetslivets behov och olika utredningar som görs. I början av februari får vi besked från MYH om vilka nya utbildningar vi kommer att få starta till hösten, förutom de utbildningar som redan är beviljade. Om du inte kan ansöka till en utbildning på vår webbplats är det troligtvis så att utbildningen inte är beviljad än. Kika då in i början av februari så hoppas vi att Newton blivit tilldelade utbildningen då. Vi uppdaterar löpande vår webbplats med information.

Kan man skicka handlingar per post till Newton?
Nej, alla handlingar ska bifogas digitalt i samband ansökan. Det går bra att fotografera dokumenten/handlingarna med din smartphone och sedan skicka in dem till oss.

Vilket medelvärde krävs för att bli antagen?
Gymnasiebetyg är endast behörighetsgivande vilket betyder att vi inte värderar enskilda betyg. Urvalet till utbildningen sker genom det Särskilda Provet. Betyg från högskola påverkar inte urval till utbildningen.

Är jag försäkrad när jag studerar?
Läs mer om försäkringar för studerande på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Hur stor chans har jag att få jobb efter en yh-utbildning?
Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar endast utbildningar där rekryteringstrycket är högt vilket innebär att sannolikheten att få jobb efter avslutad utbildning beräknas vara mycket hög. Newton utbildar inom flera branscher: Fastighetsbranschen, IT-branschen, Tekniksektorn och inom Försäljning. Samtliga branscher har ett stort behov av ny personal med olika kompetenser och färdigheter som motsvaras av just de Yh-utbildningar som Newton erbjuder.

Vad är LIA?
LIA betyder Lärande i arbete. Under cirka en tredjedel av utbildningen praktiserar du på ett företag ute i arbetslivet för att få praktisk erfarenhet av ditt framtida yrke.

Hur skiljer sig Yrkeshögskolan från Högskolan?
Newtons yrkeshögskoleutbildningar är delvis lik högskoleutbildningar men skiljer sig också nämnvärt på flera sätt, främst enligt följande:

 • Yh-utbildningarna har tagits fram med hjälp av företag i branschen som kontinuerligt bidragit med input vilket leder till att utbildningen är skräddarsydd enligt vad de anställande företagen anser att man ska kunna. Detta skiljer sig ofta från högskolans mer teoretiska perspektiv som ofta bygger på mindre direktkontakt med arbetslivet
 • Yh-utbildningar utgörs av en tredjedel praktik ute på företag, det brukar inte förekomma på högskolan
 • Newtons pedagogik innefattar ett tätt samarbete med arbetslivet i form av studiebesök, gästföreläsare och annat

Tekniska problem med antagningssystemet yhantagning.se?
Kontakta Yh-antagning.se direkt på support@yh-antagning.se för support.

Vad gör jag om jag inte hittar svaret på min fråga här på newton.se
Kontakta oss gärna. Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt.


YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

Yrkeshögskoleutbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Eftersom det finns en efterfrågan och ett behov av dessa utbildningar får väldigt många studenter jobb efter examen. Tack vare bra samarbetsföretag och en kompetent utbildningsledning får 9 av 10 Newtonstudenter jobb efter examen.

Hur medverkar arbetslivet i Newtons Yh- utbildningar?

 • Under en tredjedel av utbildningen utvecklar studenterna sina praktiska kunskaper ute på sin LIA-plats (praktikplats).
 • Newton bjuder in branschfolk från arbetslivet som håller i inspirerande gästföreläsningar för studenterna
 • Studenterna får besöka relevanta branschföretag under ett flertal studiebesök.
 • Newton arrangerar arbetsmarknadsdagar för studenterna, detta har också visat sig vara en framgångsrik rekryteringsplattform.
 • Varje utbildning har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet för att säkerställa utbildningens relevans, branschanpassning och kunskapsnivå.

LIA – Lärande i Arbete
LIA (Lärande i Arbete) är en viktig del i Newtons yrkeshögskoleutbildningar. Under en tredjedel av studieperioden får den studerande omvandla sina teoretiska kunskaper praktiskt. Många av Newtons studenter får också jobb på de företag där de haft sin praktik, något som vi ser som ett kvitto på att utbildningarna är branschanpassade och helt rätt utformade. Praktikplatserna, studiebesöken, gästföreläsningarna och arbetsmarknadsdagarna ger studenterna möjlighet att bygga nätverk för deras framtida yrkesroll och karriär.

Utsikter att få jobb efter yrkeshögskoleexamen
Utsikten att få jobb efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning är mycket ljus enligt bedömningar och undersökningar från myndigheten. Detta beror främst på att studenterna är i kontakt med arbetslivet under hela utbildningen.


DIPLOMUTBILDNINGAR

Newton utbildar enbart inom branscher som rekryterar eller har behov av att fortbilda befintlig personal. En bransch som har ett stort rekryteringsbehov är fastighetsbranschen. Därför har Newton tagit fram Diplomutbildningar för fastighetsbranschen just för att möta dessa kompetensbehov. Genom fastighetsföretagens inblick i utbildningarna och deras möjlighet att påverka innehållet försäkrar Newton en hög kvalitet och en behovsanpassad och verklighetsförankrad undervisning.

Grund- och Påbyggnadsutbildningar i Fastighetsbranschen
Newton har tagit fram ett unikt koncept för att på bästa sätt svara mot fastighetsbranschens olika behov av kompetent personal. Newton erbjuder idag en eftertraktad grundutbildning till Fastighetsförvaltare samt två av branschens efterfrågade påbyggnadsutbildningar där studenten specialiserar sig inom fastighetsekonomi eller projektledning.

Newton bedriver idag följande Diplomutbildningar:

 • Grundutbildning (6 mån) – Fastighetsförvaltare
 • Påbyggnadsutbildning (3 mån) – Fastighetsekonom
 • Påbyggnadsutbildning (3 mån) – Projektledare

Dessa Diplomutbildningar motsvarar de olika krav som fastighetsbranschen ställer på anställda inom specifika områden idag. En Diplomutbildning ger dels kursdeltagaren uppdaterad spetskompetens och specialistkunskap inom ett specifikt område samt en möjlighet att utvecklas inom ett ämnesområde som den personen behöver uppdatera. Diplomutbildnignarna är intensiva men går att kombinera med jobb. Ett diplom från Newton ger ökad anställningsbarhet, möjligheter till större ansvar samt ett uppdaterat och mer attraktivt CV.

Vem vänder sig utbildningarna till?
Grundutbildningarna är främst utformade för dig som redan jobbar i branschen, eller i närliggande områden, men de vänder sig även till dig som vill byta bransch och växla karriär. Påbyggnadsutbildningarna bygger på dina tidigare kunskaper inom fastighetsbranschen. För att få ut maximal nytta med utbildningen bör du ha förkunskaper motsvarande Newtons yrkeshögskoleutbildning eller diplomutbildning till Fastighetsförvaltare.

Upplägget på utbildningarna
Kursdeltagaren studerar två dagar per vecka, normalt mellan klockan 15:00-19:00, vilket underlättar för de personer som kombinerar utbildningen med arbete eller annan aktivitet. Vissa moment i utbildningen kan ges i from av heldagsworkshop, klockan 09.00-16.00. Korta utbildningspass under en längre tid underlättar din inlärning, vilket gör att du lär dig mer under utbildningen. I både grund- och påbyggnadsutbildningarna ingår ett större avslutande projektarbete som ger dig en helhetsförståelse för de arbetsuppgifter som du kommer att träffa på i din yrkesroll.