Frågor & svar

Hur stor chans har jag att få jobb efter en yh-utbildning?
Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar endast utbildningar där rekryteringstrycket är högt vilket innebär att sannolikheten att få jobb efter avslutad utbildning beräknas vara mycket hög. Newton utbildar inom flera branscher: Fastighetsbranschen, IT-branschen, Tekniksektorn och inom Försäljning. Samtliga branscher har ett stort behov av ny personal med olika kompetenser och färdigheter som motsvaras av just de Yh-utbildningar som Newton erbjuder.

Vad är LIA?
LIA betyder Lärande i arbete. Under cirka en tredjedel av utbildningen praktiserar du på ett företag ute i arbetslivet för att få praktisk erfarenhet av ditt framtida yrke.

Hur ansöker man?
Nu kan man söka online till Newtons Yh-utbildningar i Stockholm, Malmö och Göteborg: Fastighetsförvaltare, Applikationsutvecklare för mobila enheter, IT-Säkerhetstekniker, Kravanalytiker IT och VVS-ingenjör. Länk till ansökan finns vid varje utbildning.

Hur blir du antagen till utbildningen?
Under antagningen bedömer vi vilka sökande som är mest lämpade att genomföra utbildningen. För att kunna göra en rättvis bedömning får alla behöriga sökande göra ett särskilt prov som består av två olika delar:

  • Ett skriftligt prov där vi bedömer språkliga färdigheter, matematiska färdigheter och problemlösningsförmåga. För sökande till våra systemutvecklarutbildningar ingår även ett avsnitt som mäter färdigheter i programmering
  • Ett muntligt prov där vi genom övningar i grupp bedömer olika färdigheter hos de sökande

Det särskilda provet utgör den viktigaste urvalsgrunden till alla Newtons Yh-utbildningar och är också en möjlighet för den som saknar formell behörighet att visa sina kunskaper och färdigheter.

Hur förbereder jag mig för provet?
Provet mäter främst verbala och matematiska/logiska förmågor. Om det var länge sedan du läste matematik kan du fräscha upp dina matematikkunskaper, detta kan du göra på exempelvis kursnavet.se.

Kan jag söka studiestöd?
Ja, våra Yh-utbildningar ger rätt till studiestöd från CSN. Mer information om studiestöd hittar du på www.csn.se.

Var hålls yrkeshögskoleutbildningarna?
Utbildningarna hålls både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vilken utbildning som går var kan variera beroende på läsår.

Vem kan söka?
Behörighet till yrkeshögskolan samt särskild behörighet kan du läsa om under fliken antagningskrav vid varje utbildning.

Varför startar inte alla yh-utbildningar varje termin?
Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som beslutar vilka utbildningar som får bedrivas och på vilka orter. Detta varierar från år till år och går alltså inte att förutse med säkerhet. Myndighetens beslut baseras på arbetslivets behov och olika utredningar som görs. Vissa år beviljas inte kursstart för en given utbildning. I sådana fall brukar den starta terminen efter eller följande år.

Kan man skicka handlingar per post till Newton?
Nej, alla handlingar ska bifogas digitalt i samband ansökan. Det går bra att fotografera dokumenten/handlingarna med din smartphone och sedan skicka in dem till oss.

Vilket medelvärde krävs för att bli antagen?
Gymnasiebetyg är endast behörighetsgivande vilket betyder att vi inte värderar enskilda betyg. Urvalet till utbildningen sker genom prov och intervju. Meritpoäng till urvalet ges också för dokumenterad arbetslivserfarenhet (gäller endast för vissa utbildningar). Betyg från högskola påverkar inte urval till utbildningen.

Preliminärbedömning av betyg
Är du intresserad av att gå en av våra utbildningar men är osäker på om dina betyg räcker till ska du ändå ansöka till utbildningen. Har du skickat in din ansökan får du din behörighet prövad och meddelande om du behöver komplettera. Vi har tyvärr inte möjlighet att göra preliminära bedömningar.

Är jag försäkrad när jag studerar?
Läs mer om försäkringar för studerande på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Hur skiljer sig Yrkeshögskolan från Högskolan?
Newtons yrkeshögskoleutbildningar är delvis lik högskoleutbildningar men skiljer sig också nämnvärt på flera sätt, främst enligt följande:

  • Yh-utbildningarna har tagits fram med hjälp av företag i branschen som kontinuerligt bidragit med input vilket leder till att utbildningen är skräddarsydd enligt vad de anställande företagen anser att man ska kunna. Detta skiljer sig ofta från högskolans mer teoretiska perspektiv som ofta bygger på mindre direktkontakt med arbetslivet
  • Yh-utbildningar utgörs av en tredjedel praktik ute på företag, det brukar inte förekomma på högskolan
  • Newtons pedagogik innefattar ett tätt samarbete med arbetslivet i form av studiebesök, gästföreläsare och annat

Tekniska problem med antagningssystemet yhantagning.se?
Kontakta Yh-antagning.se direkt på support@yh-antagning.se för support.

Vad gör jag om jag inte hittar svaret på min fråga här på newton.se
Kontakta oss gärna. Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt.