Genom förvärvet av lexicon fastighet ökar nu Newton sitt kursutbud. Nedan finner du information om Newtons kortare kurser.


Fastighetsteknik

Praktisk Elteknik – 2 dgr 12 900 kr
Teoretisk Eltenik – 2 dgr 12 900 kr
Sanitet – Servicearbeten och reparationer
– 2 dgr 12 900 kr


BEsiktning

Avflyttningsbesiktning av lägenheter – 2 dgr 12 900 kr
Underhållsplanering – 2 dag 12 900 kr
Lokalbesiktning – 2 dgr 12 900 kr


Energi och innemiljö

Värme och ventilationsteknik – 2 dgr 12 900 kr
Fukt och mögel – 2 dgr 12 900 kr


juridik

Hyresjuridik – 2 dgr 12 900 kr
Praktisk Fastighetsjuridik – 2 dgr 12 900 kr
Entreprenadrätt – 2 dgr 12 900 kr
Lokalhyresjuridik
– 2 dgr 12 900 kr


arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete – 2 dgr 12 900 kr


Diplomutbildningar

Diplomerad Fastighetsförvaltare – 83 000 kr
Diplomerad Projektledare Bygg/Fastighet – 49 500 kr


Kurser på förfrågan

 • Att bemöta och förebygga hot och våld
 • Service och kundrelationer i fastighetsbranschen
 • Möten i mångfalden – att arbeta bland olika kulturer
 • Beskärning av buskar och träd
 • Lekplatser – säkerhet och skötselrutiner
 • Skötsel och förvaltning av utemiljö
 • Praktisk juridik för fastighetsvärdar
 • Otillåten andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte
 • Fuktmätning i praktiken
 • Att bemöta och förebygga hot och våld
 • Skadebesiktning av våtrum
 • Vitvaror – Service och reparationer

Kontakta oss

Saknar du något i kursutbudet eller har förfrågningar på andra kurser inom fastighet,
kontakta oss!

Maila din utbildningsförfrågan till: utbildning@newton.se