En samarbetspartner till Newton är ett företag eller en organisation som medverkar i framtagandet och genomförandet av Newtons olika utbildningar.

Newtons samarbetspartners

Newtons samarbetspartners verkar inom de branscher som vi arbetar mot, exempelvis följande områden:

  • Att ta emot praktikanter från Newtons utbildningar
  • Ta emot studenter på studiebesök och genomföra gästföreläsningar på skolan
  • Delta på Newtons arbetsmarknadsdagar, t.ex. Newton Networking Day
  • Rekrytera framtida kollegor från våra utbildningar
  • Utbilda sina anställda i något av Newtons utbildningsprogram
  • Medverka i utformandet av Newtons utbildningar genom att bidra med erfarenheter och kunskaper
  • Delta i ledningsgrupperna för Newtons yrkeshögskoleutbildningar

Newton söker ständigt efter nya samarbetspartners. Vill ditt företag samarbeta med Newton? Kontakta oss gärna på 08-410 456 00 eller utbildning@newton.se.