En samarbetspartner till Newton är ett företag eller en organisation som medverkar i framtagandet och genomförandet av Newtons olika utbildningar.

Vad är en samarbetspartner?

Vi samarbetar med ledande företag inom de branscher som vi arbetar mot, exempelvis följande områden:

  • Att ta emot praktikanter från Newtons utbildningar
  • Ta emot studenter på studiebesök och genomföra gästföreläsningar på skolan
  • Delta på Newtons arbetsmarknadsdagar
  • Rekrytera framtida kollegor från våra utbildningar
  • Utbilda sina anställda i något av Newtons utbildningsprogram
  • Medverka i utformandet av Newtons utbildningar genom att bidra med erfarenheter och kunskaper
  • Delta i ledningsgrupperna för Newtons yrkeshögskoleutbildningar

Vill ditt företag samarbeta med Newton? Kontakta oss gärna på 08-410 456 00 eller utbildning@newton.se.