Newton bedriver idag Yrkeshögskoleutbildningar och Diplomutbildningar. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa utbildningstyper?

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Eftersom det finns en efterfrågan och ett behov av dessa utbildningar får väldigt många studenter jobb efter examen. Tack vare bra samarbetsföretag och en kompetent utbildningsledning får 9 av 10 Newtonstudenter jobb efter examen.

Hur medverkar arbetslivet i Newtons Yh- utbildningar?

  • Under en tredjedel av utbildningen utvecklar studenterna sina praktiska kunskaper ute på sin LIA-plats (praktikplats).
  • Newton bjuder in branschfolk från arbetslivet som håller i inspirerande gästföreläsningar för studenterna
  • Studenterna får besöka relevanta branschföretag under ett flertal studiebesök.
  • Newton arrangerar arbetsmarknadsdagar för studenterna, detta har också visat sig vara en framgångsrik rekryteringsplattform.
  • Varje utbildning har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet för att säkerställa utbildningens relevans, branschanpassning och kunskapsnivå.

LIA – Lärande i Arbete
LIA (Lärande i Arbete) är en viktig del i Newtons yrkeshögskoleutbildningar. Under en tredjedel av studieperioden får den studerande omvandla sina teoretiska kunskaper praktiskt. Många av Newtons studenter får också jobb på de företag där de haft sin praktik, något som vi ser som ett kvitto på att utbildningarna är branschanpassade och helt rätt utformade. Praktikplatserna, studiebesöken, gästföreläsningarna och arbetsmarknadsdagarna ger studenterna möjlighet att bygga nätverk för deras framtida yrkesroll och karriär.

Utsikter att få jobb efter yrkeshögskoleexamen
Utsikten att få jobb efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning är mycket ljus enligt bedömningar och undersökningar från myndigheten. Detta beror främst på att studenterna är i kontakt med arbetslivet under hela utbildningen.

 

Diplomutbildningar

Newton utbildar enbart inom branscher som rekryterar eller har behov av att fortbilda befintlig personal. En bransch som har ett stort rekryteringsbehov är fastighetsbranschen. Därför har Newton tagit fram Diplomutbildningar för fastighetsbranschen just för att möta dessa kompetensbehov. Genom fastighetsföretagens inblick i utbildningarna och deras möjlighet att påverka innehållet försäkrar Newton en hög kvalitet och en behovsanpassad och verklighetsförankrad undervisning.

Grund- och Påbyggnadsutbildningar i Fastighetsbranschen
Newton har tagit fram ett unikt koncept för att på bästa sätt svara mot fastighetsbranschens olika behov av kompetent personal. Newton erbjuder idag en eftertraktad grundutbildning till Fastighetsförvaltare samt två av branschens efterfrågade påbyggnadsutbildningar där studenten specialiserar sig inom fastighetsekonomi eller projektledning.

Newton bedriver idag följande Diplomutbildningar:

  • Grundutbildning (6 mån) – Fastighetsförvaltare
  • Påbyggnadsutbildning (3 mån) – Fastighetsekonom
  • Påbyggnadsutbildning (3 mån) – Projektledare

Dessa Diplomutbildningar motsvarar de olika krav som fastighetsbranschen ställer på anställda inom specifika områden idag. En Diplomutbildning ger dels kursdeltagaren uppdaterad spetskompetens och specialistkunskap inom ett specifikt område samt en möjlighet att utvecklas inom ett ämnesområde som den personen behöver uppdatera. Diplomutbildnignarna är intensiva men går att kombinera med jobb. Ett diplom från Newton ger ökad anställningsbarhet, möjligheter till större ansvar samt ett uppdaterat och mer attraktivt CV.

Vem vänder sig utbildningarna till?
Grundutbildningarna är främst utformade för dig som redan jobbar i branschen, eller i närliggande områden, men de vänder sig även till dig som vill byta bransch och växla karriär. Påbyggnadsutbildningarna bygger på dina tidigare kunskaper inom fastighetsbranschen. För att få ut maximal nytta med utbildningen bör du ha förkunskaper motsvarande Newtons yrkeshögskoleutbildning eller diplomutbildning till Fastighetsförvaltare.

Upplägget på utbildningarna
Kursdeltagaren studerar två dagar per vecka, normalt mellan klockan 15:00-19:00, vilket underlättar för de personer som kombinerar utbildningen med arbete eller annan aktivitet. Vissa moment i utbildningen kan ges i from av heldagsworkshop, klockan 09.00-16.00. Korta utbildningspass under en längre tid underlättar din inlärning, vilket gör att du lär dig mer under utbildningen. I både grund- och påbyggnadsutbildningarna ingår ett större avslutande projektarbete som ger dig en helhetsförståelse för de arbetsuppgifter som du kommer att träffa på i din yrkesroll.